Już dziś przygotuj się na konsumenta jutra


PwC Global | Przyszłość rynku konsumenckiego

Pandemia COVID-19 trwa od ponad roku i nadal stwarza poważne wyzwania dla różnych branż i sektorów. Na początku wiele trendów przyspieszyło, ponieważ ludzie szybko dostosowywali swoje zachowania do wymagań reżimu sanitarnego. Konsumenci, z których wielu już wcześniej chętnie korzystało z e-handlu, w jeszcze większej liczbie przenieśli się do internetu. Coraz częściej wykorzystują oni platformy online do zakupów dóbr i usług korzystając przy tym z bezpiecznej formy odbioru zamówienia np. dostawy do domu lub paczkomatu.


W pierwszym półroczu kryzysu związanego z pandemią COVID-19 stało się również jasne, że widoczna już wcześniej tendencja dokonywania zakupów bardziej świadomych społecznie i ekologicznych nabiera coraz większego znaczenia. Konsumenci w swoich wyborach w coraz większym stopniu kierują się nie tylko własnym dobrem ale też wyrażają troskę o całe społeczeństwo, a nawet planetę. Obecnie, wiele miesięcy po tym, jak te i inne zachowania konsumentów utrwaliły się, możemy zobaczyć jak będzie kształtować się rynek konsumenta przyszłości. Raport PwC Global The future of consumer markets wskazuje pięć głównych trendów konsumenckich oraz pokazuje jak przezwyciężyć niepewność i przekuć wyzwania w nowe możliwości.

"Rok 2020 wiązał się z wieloma wyzwaniami zarówno dla rynku, firm z sektora handlowego jak i samych konsumentów. Aby odnaleźć się w nowych realiach przedsiębiorstwa musiały skutecznie kreować, wdrażać i odpowiadać na nowe potrzeby swoich klientów. 

Ostatnie kilka miesięcy pokazało jak ważne jest szybkie, odważne, ale i odpowiedzialne podejmowanie decyzji w zdobywaniu i utrzymywaniu zaufania konsumentów.

 

Priorytetem stało się dbanie o poczucie bezpieczeństwa i komfortu oraz zapewnienie wysokiej jakości i dostępności produktów. Nie można także zapomnieć o nieustannie rosnącym znaczeniu społecznego zaangażowania marek.  

To jak firmy podchodzą do ekologii i zrównoważonego rozwoju oraz jakie ma to przełożenie na finalny produkt czy usługę staje się jednym z kluczowych czynników mających wpływ na decyzje zakupowe konsumentów."

 

Krzysztof Badowski, Lider zespołu dóbr konsumenckich i handlu detalicznego w CEE / CIS, Partner PwC Polska

O jakich obszarach warto pomyśleć przy przygotowywaniu się na konsumenta jutra

Zmiany wywołane pandemią COVID-19 jeszcze się nie skończyły, a długoterminowe efekty jeszcze przed nami. Aby dobrze przygotować się do nowej, zmiennej rzeczywistości warto zastanowić się nad kilkoma poniższymi wskazówkami. 

“Repair” Napraw szkody

  • Zidentyfikuj słabe punkty operacyjne, które się ujawniły.
  • Przyspiesz działania mające na celu budowanie zaufania wśród klientów i pracowników.

“Rethink” Przemyśl organizację

  • W razie potrzeby skoryguj kierunek strategiczny.

  • Oceń portfel swoich marek z nowej perspektywy.

  • Popraw sposób doświadczania konsumenta w procesie realizacji zamówienia dzięki uzupełniającym się partnerstwom i innym działaniom.

  • Rozwiń swoją koncepcję sklepu tradycyjnego, aby zapewnić klientom jak najlepsze doświadczenia.

  • Określ priorytetowe działania w dziedzinie ESG. 

“Reconfigure” Przekonfiguruj działalność operacyjną

  • Zainwestuj w technologię, która pozwoli wyeliminować niedociągnięcia.

  • Popraw elastyczność i odporność łańcucha dostaw dzięki transformacji cyfrowej.

  • Uaktualnij swoją strategię kanałów dotarcia do konsumenta.

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy&, PwC Polska

Tel.: +48 608 333 277

Obserwuj nas