Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Sytuacja kobiet w branży usług prawnych

Gdzie i dlaczego konieczne jest wsparcie?

Czy fakt bycia kobietą wpływa na szanse rozwoju i determinuje przebieg kariery w branży usług prawnych? Przeczytaj raport przygotowany przez kancelarię PwC Legal, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw oraz Fundację "Women in Law".

 • 85%

  prawniczek, które wzięło udział w badaniu doświadczyło pomniejszania własnych kompetencji ze względu na płeć

 • 71%

  respondentek odczuło, że bycie kobietą ma niekorzystny wpływ na decyzje przełożonych dotyczące ich kariery zawodowej

 • 49%

  badanych prawniczek zadeklarowało, że ma problemy z godzeniem kariery zawodowej ze sferą prywatną

 • 31%

  respondentek może liczyć na dostęp do mentorek i mentorów oraz wsparcie w trudnych sytuacjach

Raport został opracowany w oparciu o blisko 600, anonimowo udzielonych odpowiedzi przez prawniczki, które posiadają zróżnicowane kwalifikacje zawodowe i staż oraz są na różnym stopniu kariery zawodowej.

Wyniki badania zostały podzielone na sekcje:


Kariera zawodowa

Jak wynika z badania - problemu dyskryminowania ze względu na płeć doświadcza większość kobiet i nie jest związany z rodzajem firmy czy stanowiskiem.

Dyskryminacja przejawia się w pomniejszaniu kompetencji: protekcjonalne traktowanie w przydzielaniu obowiązków i formie zwracania się, oczekiwanie ról usługowych, sprowadzanie relacji służbowych na płaszczyznę interpersonalną. 

85% respondentek spotkało się z kwestionowaniem formułowanych rekomendacji, a zaledwie 16% przyznało, że nigdy nie doświadczyło pomniejszania kompetencji ze względu na płeć.

“Rzeczy i pomysły przeze mnie proponowane często nie były brane pod uwagę. Były wręcz wyśmiewane. W trakcie rozmów, gdzie byli sami mężczyźni i ja, często nie zwracano uwagi na to, że ja też mam coś do powiedzenia. W trakcie przerw w spotkaniach specjalnie rozpoczynano tematy typowo męski, tak bym nie mogła wyrazić swojego zdania, tak by wprowadzić mnie w zakłopotanie. Niejednokrotnie dano mi odczuć, że skoro jestem młodą kobietą, z małym doświadczeniem zawodowym nie powinnam się odzywać”.

Czy kiedykolwiek odczułaś, że ktoś pomniejsza Twoje kompetencje merytoryczne jako ekspertki, ze względu na płeć?


Naruszanie granic

Naruszenia osobistych granic i przemocy nie jest zjawiskiem powszechnym – 2/3 prawniczek nie doświadczyło go nigdy

Mimo to większość kobiet-prawniczek przyznało, że spotkało się z negatywnym wpływem płci na traktowanie ich w obszarze zawodowym. Przejawia się to najczęściej w dyskryminujących zachowaniach ze strony przełożonych i klientów (w tym podejmowaniu decyzji związanych z karierą zawodową) czy komentarzach dotyczących wyglądu.

“Chociaż w mojej kancelarii nigdy nie spotkałam się z dyskryminacją (wręcz przeciwnie, kobiety są w moim dziale wspierane i promowane) to już uwagi co do stroju czy wyglądu (np. w związku z nadchodzącą rozprawą) czasami się pojawiają. Nikt nie powie mężczyźnie "Załóż dobry garnitur, lepiej wypadniesz", ale cały czas istnieje przekonanie, że kobieta może całkiem dużo ugrać ładną sukienką czy makijażem".

Czy kiedykolwiek ktoś naruszył Twoje granice fizyczne w środowisku zawodowym?

Środowisko pracy

Jak pokazują wyniki badania zdecydowana większość prawniczek doświadczyła negatywnego traktowania przez współpracowników lub klientów. Takie sytuacje spotykają kobiety o wiele częściej w polskich niż zagranicznych firmach.

W przypadku osób młodych, dopiero rozpoczynających pracę w zawodzie istnieje większa szansa na to, że będą skłonne akceptować zwyczaje panujące w miejscu pracy. Mogą być też mniej krytyczne w stosunku do organizacji i posiadanych kwalifikacji. Kobiety z największym doświadczeniem mogą akceptować ten stan rzeczy jako element kultury występujący od lat.

“Mam poczucie, że muszę z większym wysiłkiem (niż moi koledzy) udowadniać swoje kompetencje. Mam wrażenie, że prawnicy (mężczyźni), cieszą się trochę większym zaufaniem klienta na starcie. Ja muszę klienta od siebie często przekonać na zasadzie "kobieta, a jednak się zna". To są subtelności, ale zauważalne".

Czy kiedykolwiek odczułaś, że bycie kobietą ma negatywny wpływ na sposób traktowania Ciebie i decyzje podejmowane przez Twoich klientów (zewnetrznych i wewnętrznych)?

O badaniu:

Celem badania było przyjrzenie się sytuacji zawodowej prawniczek w Polsce i zbadanie różnych aspektów ich codziennej rzeczywistości.

W badaniu wzięło udział 577 kobiet: 76% respondentek pracuje w kancelariach prawnych zaś 24% w wewnętrznych działach prawnych firm; 62% uczestniczek badania posiada uprawnienia, 23% odbywa aplikację. 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na przełomie sierpnia i września 2021 roku.

Skontaktuj się z nami

Cezary Żelaźnicki

Cezary Żelaźnicki

Partner, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 081

Ewelina Niewińska

Ewelina Niewińska

Dyrektor Działu Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 521

Obserwuj nas