Wpływ koronawirusa na rynek modowy w Polsce

Rola sektora modowego w gospodarce i jego wyzwania w dobie pandemii COVID-19

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa z jakim obecnie mierzy się światowa gospodarka różni się od wszystkich, z którymi mieliśmy do czynienia w przeszłości. Specyficzne są zarówno jego przyczyny i przebieg, ponieważ problemy dotykają zarówno strony popytowej jak i podażowej gospodarki. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się również z kwarantanną o tak dużej, światowej, skali.

Wpływ branży modowej na polską gospodarkę - najważniejsze wnioski z analizy

70 mld złotych wynoszą przychody całego sektora modowego w Polsce - firmy krajowych przedsiębiorców generują około 73% tej kwoty

7% dochodów Polacy przeznaczają na zakupy produktów w sektorze modowym, czyli kwotę przekraczającą przeciętne wydatki na zdrowie

81% Polaków odwiedza centra handlowe głównie w celu zakupów modowych (odzież, obuwie, dodatki)

6,1 mld złotych polski sektor modowy rocznie wydaje na najem powierzchni handlowych w Polsce

308 tys. osób pracuje dla sektora modowego w samym sektorze oraz w branżach współpracujących

Między 13,3 a 16,0 mld złotych rocznie wpływa z branży do budżetu państwa z tytułu różnych zobowiązań publiczno-prawnych

1,5 mld złotych sektor modowy wydaje co roku na usługi w branży logistycznej w Polsce

Trzy możliwe warianty wpływu pandemii koronawirusa na polskich przedsiębiorców działających w branży modowej:


10,9 mld PLN

luka gotówkowa w branży modowej

Scenariusz umiarkowanego spadku

Już w scenariuszu umiarkowanego spadku, który jest najbardziej pozytywnym wśród rozważanych widać, w jak ciężkiej sytuacji jest branża. Miesiąc izolacji społeczeństwa i wpływ izolacji na redukcję generowanych przychodów powoduje utratę płynności. Nawet po otrzymaniu pakietu pomocowego w kwocie bliskiej 400 mln złotych, branży brakuje 10,9 mld złotych.

 


16,1 mld PLN

luka gotówkowa w branży modowej

Scenariusz średniego spadku

W tym scenariuszu, żeby utrzymać płynność finansową i obronić się przed upadkiem, branża modowa potrzebuje pozyskać zewnętrzne wsparcie w wysokości 16,1 mld złotych przy uwzględnieniu tarczy antykryzysowej. Wsparcie zaproponowane w jej ramach wynosi w tym wariancie 1,1 mld złotych. Zestawienie tych dwóch wartości pokazuje realną lukę gotówkową w wysokości przeszło 17 mld złotych.

 


32,0 mld PLN

luka gotówkowa w branży modowej

Scenariusz głębokiego spadku

W wariancie najbardziej negatywnym branża potrzebować będzie dodatkowo nie mniej niż 32 mld złotych ponad otrzymane 2,3 mld w ramach tarczy antykryzysowej. W związku z bardzo powolnym wzrostem sprzedaży, w kolejnych miesiącach po okresie projekcji, mogą również wystąpić czasowe niedobory gotówki w branży.

 

Znaczenie sektora modowego i jego wpływ na inne branże

Szacowana wartość przychodów firm sektora modowego w Polsce w 2019 roku wyniosła 70,2 mld złotych, z czego 51,5 mld to przychody branży odzieżowo-obuwniczej, a 18,7 mld branży akcesoryjno-galanteryjnej.

Polski sektor modowy to przede wszystkim firmy rodzime - ich udział rynkowy szacowany jest na 73%, co odpowiada 51,8 mld złotych. Polskie firmy modowe są niezwykle silnie powiązane z innymi sektorami gospodarki, tworząc ekosystem producentów, projektantów, osób fizycznych wielu profesji oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

W zależności od tego jak długotrwały będzie przestój związany z pandemią skala wpływu jego problemów będzie inna. Możemy doświadczyć:

  • Spadku dochodów z najmu powierzchni handlowej - branża wynajmuje bowiem ponad połowę powierzchni w centrach i galeriach handlowych.
  • Spadku popytu na towary i usługi oferowane w galeriach przez  innych detalistów i usługodawców, którzy w dużej mierze byli beneficjentami bliskiej obecności sklepów z modą.
  • Zmiany zwyczajów konsumenckich - po szoku wywołanym epidemią oczekujemy, że konsumenci, bardzo wyczuleni na kwestie higieny i troski o zdrowie, mogą w istotnym stopniu ograniczyć wizyty w sklepach.
  • Przejściowego spadku popytu na usługi transportowe - co może  przyczyniać się do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej wśród niektórych firm oraz konsolidacji słabszych podmiotów w tym segmencie, jak również może wiązać się z redukcją zatrudnienia w obszarach, takich jak transport i magazynowanie.

Ostatnie lata przyniosły niezwykłe odrodzenie polskiej branży modowej we wszystkich jej segmentach.

Dla powszechnych odbiorców - polska moda, stała się przystępnym produktem, który estetycznie i jakościowo nie odbiega, a często nawet przewyższa, propozycje światowych liderów.

Dla najbardziej wymagających klientów polscy projektanci okazali się doskonałym sposobem ekspresji własnego wizerunku, o czym może świadczyć zainteresowanie modą alternatywną (autorskie kolekcje młodych polskich marek). W przekonaniu współczesnych konsumentów metka "Made in Poland" to powód do dumy - obietnica rzetelności i odpowiedzialności, również tej za miejsca pracy.

Dotychczasowy rozwój tej branży świadczy o polskiej kreatywności i wzmacnia społeczne przekonanie o tym, że rodzimi producenci bez żadnych kompleksów - a w najlepszym stylu - potrafią podbijać świat, czego przykładem są m.in. międzynarodowe sukcesy wiodących polskich marek.  

Marta Marczak, dyrektor w zespole strategii marek, PwC Polska

Wpływ rozwoju sytuacji epidemii COVID-19 w kraju na polskie firmy z branży modowej a konsekwencje społeczno-gospodarcze

Nie podejmując się próby gospodarczej analizy scenariuszowej konsekwencji przedłużającej się epidemii, na bazie danych historycznych można oszacować, że branża modowa odpowiada w Polsce za wpływy do budżetu państwa w przedziale od 13,3 do 16,0 mld złotych, na które składają się:

  • Wpływy budżetowe z tytułu VAT na poziomie 7,8 do 10,4 mld złotych;
  • Wpływy budżetowe z tytułu CIT w okolicach 1,0 mld złotych;
  • Wpływy budżetowe z tytułu ceł w przedziale od 0,4 do 0,5 mld złotych;
  • Kontrybucję składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości ok. 3,2 mld złotych;
  • Wpływy z tytułu PIT w wysokości sięgającej blisko 0,9 mld złotych.

Polska i świat zmagają się z wyzwaniem, jakiego jeszcze we współczesnych czasach nie widzieliśmy. Epidemia COVID-19 zagraża nie tylko zdrowiu i życiu ludzi, ale może wywrzeć bardzo duży efekt gospodarczy, doprowadzając do bezrobocia i dewastacji wielu segmentów gospodarki. Jedną z branż szczególnie zagrożonych jest dziś sektor modowy, dający w Polsce zatrudnienie setkom tysięcy osób. Inne powiązane branże też mogą ucierpieć, m.in. galerie handlowe. Nie ma czasu do stracenia, trzeba zrobić wszystko by zminimalizować straty i uniknąć bardzo możliwych negatywnych gospodarczych konsekwencji.

- prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce


Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy&, PwC Polska

Tel.: +48 608 333 277

Obserwuj nas