Szkolenia architektów, analityków, deweloperów w zakresie bezpieczeństwa

Usługi bezpieczeństwa systemów informatycznych

Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa w procesie tworzenia aplikacji

Przeważająca ilość przedsiębiorstw inwestuje w bezpieczeństwo na samym końcu procesu tworzenia aplikacji. Zazwyczaj poprawa zidentyfikowanych słabości jest na tym etapie najbardziej kosztowna. Szkolenia dla programistów pozwalają na zwiększenie ich wiedzy o praktycznych metodach przełamywania zabezpieczeń w aplikacjach. Programiści, znając metody potencjalnych hakerów, będą w stanie tworzyć odpowiednio zabezpieczone aplikacje a ilość identyfikowanych słabości w ostatnim etapie cyklu rozwoju powinna się zmniejszyć.

Często zdarza się, że architektura rozwiązania nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Tego rodzaju niedomagania są jeszcze bardziej problematyczne. Jeżeli aplikację, która będzie dostępna z Internetu zaprojektowano tak, aby wszystkie komponenty były dostępne z sieci publicznej, naprawienie takich uchybień może oznaczać potrzebę stworzenia jej ponownie od początku.

Natomiast analitycy biznesowi powinni mieć świadomość problematyki bezpieczeństwa informatycznego, rozwiązań i mechanizmów. Bezkrytyczne podejście do wymagań biznesowych, może skutkować w opracowaniu rozwiązania przyjaznego użytkownikowi ale nie zapewniającego minimalnego poziomu bezpieczeństwa. Stąd szkolenie powinno objąć swoim zasięgiem także architektów i analityków.


Szkolenia dla architektów, analityków, deweloperów - jak możemy pomóc Twojej firmie?

Nasze działania pozwolą zmniejszyć koszty i tworzyć bezpieczne rozwiązania zamiast wprowadzania kosztownych zmian na samym końcu procesu rozwojowego.
 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Sawiak

Tomasz Sawiak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 234

Obserwuj nas