Restrukturyzacja finansowa

Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorstwo przed pogorszeniem rentowności funkcjonowania

Finansowanie i restrukturyzacja to kluczowe procesy z perspektywy właścicieli oraz zarządów przedsiębiorstw. Dotykają fundamentów działalności firm w znacznym stopniu determinując możliwość realizacji ich strategii, a niekiedy nawet decydując o możliwości ich funkcjonowania w dłuższym okresie.

Dowiedz się jak możemy pomóc

Wyślij zapytanie ofertowe

 


Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie w restrukturyzacji finansowej

Strukturyzacja i pozyskiwanie finansowania

Finansowanie przedsiębiorstwa powinno być odpowiednio ustrukturyzowane, właściwie dopasowane do strategii rozwoju firmy, zmniejszając ryzyko w przypadku pojawienia się trudności w takim rozwoju.

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa często wymaga pozyskania zewnętrznego finansowania, istotnie wpływającego na kondycję firmy. Kluczowe elementy strategii finansowania dotyczą: wolumenu, kosztu i bezpieczeństwa finansowania.

Zapewniamy Twojemu przedsiębiorstwu kompleksową obsługę transakcji w zakresie doradztwa finansowego. Najczęstsze rodzaje obsługiwanych przez nas transakcji to:

 • finansowanie przedsiębiorstw (m.in. strukturyzacja finansowania, dobór rynków finansowych, wsparcie w procesie wyboru podmiotów finansujących i negocjacji z nimi, analiza zdolności kredytowej)
 • finansowanie inwestycji (m.in. optymalizacja wkładu własnego sponsora/inwestora, analiza ryzyka, opłacalności i wartości projektu)
 • finansowanie przejęć (m.in. analiza ryzyka projektu, strukturyzacja procesu finansowania przejęcia).

View more

Restrukturyzacja i optymalizacja finansowania oraz upadłości

Optymalizacja lub restrukturyzacja przedsiębiorstwa występuje zazwyczaj przed lub po okresie intensywnych inwestycji i rozwoju, może być także odpowiedzią na bieżące problemy płynnościowe lub finansowe.

Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorstwo przed pogorszeniem rentowności funkcjonowania, a w skrajnych przypadkach przed niewypłacalnością lub upadłością.

Wspieramy firmy w różnorodnych procesach optymalizacji lub restrukturyzacji przedsiębiorstw w toku całej transakcji, aż do momentu uzgodnienia warunków restrukturyzacji lub układu. W zakres naszych usług wchodzą:

 • procesy renegocjacji warunków finansowania
 • procesy refinansowania
 • procesy pozasądowej restrukturyzacji finansowania
 • procesy sądowej restrukturyzacji finansowania (tj. postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, łącznie z pełnieniem funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka).

W powyższych procesach możemy doradzać:

 • dłużnikom
 • wierzycielom finansowym (bankom, obligatariuszom)
 • inwestorom angażującym się w restrukturyzację lub optymalizację innych przedsiębiorstw.

Przygotowujemy szereg narzędzi i analiz niezbędnych w procesach restrukturyzacyjnych, w tym m.in.:

 • prognozy i monitoring krótko- i średnioterminowej płynności finansowej (wdrażanie metodyk, opracowanie narzędzi, prowadzenie bieżącego monitoringu)
 • analizy typu „Niezależny Przegląd Biznesu” (ang. IBR – Idependent Business Review)
 • analizy wariantów restrukturyzacji zadłużenia (np. refinansowanie, zmiana warunków istniejącego finansowania, konwersja lub umorzenie wierzytelności)
 • analizy dostępnych scenariuszy działania (restrukturyzacja konsensualna lub otwarcie procesu upadłościowego lub restrukturyzacyjnego prowadzonego pod nadzorem sądu)
 • kompleksowe plany restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych (obszary działań, szczegółowe inicjatywy restrukturyzacyjne we wszystkich obszarach działalności restrukturyzowanego podmiotu), w tym na potrzeby postępowań restrukturyzacyjnych
 • prace i analizy z obszaru restrukturyzacji operacyjnej.

View more

Restrukturyzacja i optymalizacja operacyjna

Restrukturyzacja może być odpowiedzią na potencjalne problemy przedsiębiorstwa. Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorstwa przed niewypłacalnością lub upadłością.

Jednocześnie, również przedsiębiorstwa dobrze radzące sobie na rynku mogą potrzebować zewnętrznego, niezależnego przeglądu operacyjnego, który pomógłby im zwiększyć swoją efektywność.

Podjęcie skutecznych działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych jest kluczowym działaniem zarówno w zagrożonych lub niewypłacalnych podmiotach, jak i w spółkach posiadających stabilną pozycję na rynku, ponieważ:

 • pozwala na wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie efektywności operacyjnej
 • pomaga zachować silną pozycję na szybko zmieniającym się rynku.

Oferujemy wsparcie procesach optymalizacji lub restrukturyzacji działalności operacyjnej przedsiębiorstw. Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

 • opracowanie kompleksowych planów restrukturyzacji, wraz z monitoringiem ich wdrożenia
 • opracowanie całościowych planów poprawy efektywności operacyjnej
 • opracowanie strategii rozwoju oraz biznes planów dla firm w trudnej sytuacji
 • niezależny przegląd biznesu (IBR)
 • optymalizację wykorzystania aktywów
 • optymalizację kapitału obrotowego 
 • specjalistyczne doradztwo w zakresie procesów produkcyjnych, logistycznych, zakupowych.

View more

Skontaktuj się z nami

Paweł Dżurak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 697

Michał Lewczuk

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 033

Obserwuj nas