Restrukturyzacja i upadłość

PwC Legal

Wraz z początkiem 2016 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe

Nowe przepisy istotnie zmieniają możliwości działania firm, które znalazły się w trudnej sytuacji oraz rozszerzają zakres obowiązków podmiotów wykonujących czynności syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Przedsiębiorcy mogą teraz skorzystać z szeregu nowych typów postępowań między innymi z tzw. polityki drugiej szansy (czyli preferencja postępowań restrukturyzacyjnych względem postępowań upadłościowych).  Zarówno wierzyciele jak i dłużnicy mogą wpływać na wybór doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy, zarządcy, bądź syndyka w postępowaniu.

W zależności od Państwa potrzeb zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla dłużników oraz wierzycieli obejmującą w szczególności następujące usługi:

  • reprezentacja wierzycieli i dłużnika na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego,
  • przygotowanie pism procesowych i innych dokumentów na potrzeby tego postępowania;
  • przygotowanie projektów wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości, w tym transgranicznej;
  • doradztwo członkom zarządów w zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności w przypadku zaistnienia niewypłacalności spółki lub zagrożenia niewypłacalnością;
  • doradztwo przy nabywaniu aktywów od syndyka masy upadłości;
  • doradztwo w zakresie pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia.

Współpraca z ekspertami PwC z pozostałych działów (audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe) pozwala nam oferować kompleksową obsługę podmiotu podlegającego procesowi restrukturyzacji lub upadłości.  W ramach jednej organizacji jesteśmy w stanie zapewnić pełne wsparcie najlepszych specjalistów z poszczególnych branż, w tym byłych liderów rynku oraz byłych regulatorów, co może istotnie przyczynić się do sukcesu prowadzonych procesów restrukturyzacji lub upadłości.

pwc legal restrukturyzacje

Skontaktuj się z nami

Cezary Żelaźnicki

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 081

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 324

Obserwuj nas