Licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne

Wraz z początkiem 2016 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe.

Nowe przepisy istotnie rozszerzyły możliwości działania podmiotów, które znalazły się w trudnej sytuacji dając im m.in. możliwość korzystania z szeregu nowych typów postępowań. Zmiany legislacyjne dały również wierzycielom większe możliwości wpływu na procesy, w których są oni stroną.

Jednocześnie obecnie obowiązujące przepisy dają wierzycielom i dłużnikom możliwość wpływania na wybór doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy, zarządcy bądź syndyka w postępowaniu.

Generalną zasadą wprowadzoną zmianami przepisów jest tzw. polityka drugiej szansy, czyli preferencja postępowań restrukturyzacyjnych względem postępowań upadłościowych.

Nowe regulacje istotnie zmieniają i rozszerzają zakres obowiązków podmiotów wykonujących czynności syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Oznacza to, że poza kompetencjami z obszaru prawnego kluczowa dla doradców restrukturyzacyjnych staje się również wiedza z zakresu finansów i zarządzania, a także optymalizacji działalności operacyjnej. Jeszcze większej wagi nabrało również posiadanie odpowiednich doświadczeń sektorowych.

Procesy restrukturyzacji mogą być odpowiedzią na bieżące problemy płynnościowe lub finansowe przedsiębiorstw. Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorstwa przed pogorszeniem rentowności funkcjonowania, a w skrajnych przypadkach przed niewypłacalnością lub upadłością.

Jesteś wierzycielem?

 • Twój dłużnik jest niewypłacalny lub grozi mu niewypłacalność?
 • Twój dłużnik planuje złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego?
 • Jako wierzyciel uczestniczysz w postępowaniu restrukturyzacyjnym?
 • Zastanawiasz się nad możliwymi opcjami działania z perspektywy wierzyciela?
   

Reprezentujesz firmę przeżywającą kryzys lub firmę, której grozi niewypłacalność?

 • Niepokoi Cię sytuacja finansowa Twojej firmy?
 • Twojemu przedsiębiorstwu grozi niewypłacalność?
 • Obawiasz się dalszego pogorszenia się kondycji Twojej firmy w przypadku niepodjęcia kroków naprawczych?
 • Zastanawiasz się nad optymalnym kierunkiem działania na rzecz wyjścia z sytuacji kryzysowej?


Co możemy zrobić?

W zależności od Twoich potrzeb:

 • Przeanalizujemy sytuację przedsiębiorstwa
 • Dopasujemy optymalne rozwiązanie w zakresie restrukturyzacji
 • Wypracujemy plan restrukturyzacji oraz propozycje układowe
 • Zaangażujemy się w proces uzgadniania warunków układu i jego realizację

Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny mamy możliwość wykonywania czynności nadzorcy, zarządcy bądź syndyka w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. W ramach naszych kompetencji łączymy funkcje doradcy biznesowego, finansowego oraz prawnego jednocześnie posiadając szeroką wiedzę sektorową

Skontaktuj się z nami

Paweł Dżurak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 697

Cezary Żelaźnicki

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 081

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 324

Obserwuj nas