Licencjonowane doradztwo restrukturyzacyjne

Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny mamy możliwość wykonywania czynności nadzorcy, zarządcy bądź syndyka w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

W ramach naszych kompetencji łączymy funkcje doradcy biznesowego, finansowego oraz prawnego jednocześnie posiadając szeroką wiedzę sektorową.

Wraz z początkiem 2016 roku weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe. Przepisy te istotnie rozszerzyły możliwości działania podmiotów, które znalazły się w trudnej sytuacji dając im m.in. możliwość korzystania z szeregu nowych typów postępowań. Zmiany legislacyjne dały również wierzycielom większe możliwości wpływu na procesy, w których są oni stroną.

Jednocześnie przepisy dają wierzycielom i dłużnikom możliwość wpływania na wybór doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję nadzorcy, zarządcy bądź syndyka w postępowaniu.

Wraz z wprowadzonymi zmianami przepisów weszła tzw. polityka drugiej szansy, czyli preferencja postępowań restrukturyzacyjnych względem postępowań upadłościowych. Regulacje istotnie zmieniły i rozszerzyły zakres obowiązków podmiotów wykonujących czynności syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Wyślij zapytanie ofertowe

 

 

Procesy restrukturyzacji mogą być odpowiedzią na bieżące problemy płynnościowe lub finansowe przedsiębiorstw.

Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorstwa przed pogorszeniem rentowności funkcjonowania, a w skrajnych przypadkach przed niewypłacalnością lub upadłością.

Jesteś wierzycielem?
 • Twój dłużnik jest niewypłacalny lub grozi mu niewypłacalność?
 • Twój dłużnik planuje złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego?
 • Jako wierzyciel uczestniczysz w postępowaniu restrukturyzacyjnym?
 • Zastanawiasz się nad możliwymi opcjami działania z perspektywy wierzyciela?

 

Reprezentujesz firmę przeżywającą kryzys lub firmę, której grozi niewypłacalność?
 • Niepokoi Cię sytuacja finansowa Twojej firmy?
 • Twojemu przedsiębiorstwu grozi niewypłacalność?
 • Obawiasz się dalszego pogorszenia się kondycji Twojej firmy w przypadku niepodjęcia kroków naprawczych?
 • Zastanawiasz się nad optymalnym kierunkiem działania na rzecz wyjścia z sytuacji kryzysowej?

Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny pomożemy Ci

W zależności od Twoich potrzeb:

 • Przeanalizujemy sytuację przedsiębiorstwa
 • Dopasujemy optymalne rozwiązanie w zakresie restrukturyzacji
 • Wypracujemy plan restrukturyzacji oraz propozycje układowe
 • Zaangażujemy się w proces uzgadniania warunków układu i jego realizację


Skontaktuj się z nami

Paweł Dżurak

Paweł Dżurak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 697

Cezary Żelaźnicki

Cezary Żelaźnicki

Partner, Radca Prawny, PwC Polska

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Obserwuj nas