MSSF 16

Pomoc w księgowaniu leasingu

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z nowym standardem MSSF 16 leasingobiorcy muszą ujmować prawie wszystkie transakcje leasingu na bilansie

Według obowiązującego dotychczas MSR 17 leasingowane aktywa ujmowane były pozabilansowo jako leasing operacyjny lub na bilansie jako leasing finansowy.

Przejście na MSSF 16 to rewolucyjna zmiana w zarządzaniu umowami firmy. Dostosowanie do przepisów nowego standardu wymaga wykonania znaczących prac na etapie wdrożenia, a także przystosowania wewnętrznych procesów i systemów w celu zapewnienia zgodności z nowym standardem.

Playback of this video is not currently available

Poznaj aplikację do zarządzania umowami leasingu i kalkulacji wg MSSF 16    Lease Manager

Firmy muszą dostosować swoje polityki rachunkowości, procesy biznesowe i systemy IT do zasad nowego standardu MSSF 16

MSSF 16 ma wpływ przede wszystkim na:

Wskaźniki finansowe

MSSF 16 wpływa na prawie wszystkie najczęściej używane wskaźniki finansowe 

Na skutek wdrożenia MSSF 16 wzrasta suma bilansowa, wskaźnik dźwigni finansowej ulega pogorszeniu, a wskaźniki efektywności spadają, gdyż zmienia się zarówno charakter opłat leasingowych, jak i schemat ich rozpoznawania.  

Te zmiany mogą mieć bardzo istotny wpływ na umowy przedsiębiorstw z różnymi interesariuszami, takimi jak banki i pożyczkodawcy, inwestorzy i analitycy oraz pracownicy. Niektóre przedsiębiorstwa zweryfikują też swoje dotychczasowe podejście do sposobu pozyskania aktywów trwałych (zakup na kredyt vs. leasing).

mssf gif

Procesy biznesowe

Skutki księgowe i finansowe stanowią tylko czubek góry lodowej

Do 1 stycznia 2019 r. spółki musiały dokonać analizy swoich umów leasingowych, a także umów dotyczących najmu i innych usług, które według przepisów nowego standardu mogą spełniać kryteria leasingu. 

W proces analizy umów, oprócz działu księgowego, powinni zostać zaangażowani także specjaliści z innych działów, gdzie MSSF 16 spowoduje duże zmiany w procesach biznesowych. Dotyczy to w szczególności takich działów jak: informatyka, zaopatrzenie, podatki, zarządzanie środkami pieniężnymi, kwestiami prawnymi, operacyjnymi, nieruchomościami i zasobami ludzkimi.

zasieg zmian

Systemy IT

Systemy IT muszą zapewnić odpowiednią jakość danych koniecznych do dokonania kalkulacji

Pod MSSF 16 firmy są zobowiązane do analizowania o wiele większej ilości danych pochodzących z umów leasingowych – do ponownego zidentyfikowania jest ok. 30 parametrów z umów.

„W zależności od ilości i stopnia skomplikowania umów leasingowych, istotnym elementem wdrożenia i zapewnienia zgodności z MSSF 16 jest wybór odpowiedniego narzędzia, ułatwiającego analizę i zarządzanie umowami leasingowymi. Wdrożenie odpowiedniego narzędzia ułatwi pracę działu księgowego oraz pozwoli na lepszą kontrolę identyfikacji leasingów w spółce.”

Anna Wójtowicz, dyrektor, ekspert w zakresie MSSF

mylease

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Partnerka zarządzająca, People Partner, PwC Polska

+48 519 504 681

Email

Anna Wójtowicz

Dyrektor, Warszawa, PwC Polska

+48 519 504 447

Email

Obserwuj nas