Transformacja energetyczna

Najlepszym sposobem obniżania kosztów energii jest jej oszczędność.

Transformacja energetyczna to proces polegający na redukcji zużycia energii i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Pozwala nie tylko obniżyć koszty prowadzenia działalności, ale prowadzi także do osiągnięcia celów w zakresie redukcji emisji.

Jako PwC kompleksowo wspieramy firmy w tym procesie.

Wyślij zapytanie ofertowe

Playback of this video is not currently available

3:08

Co transformacja energetyczna oznacza dla firm?

grafika - elementy transformacji energetycznej

Przykładowe rozwiązania wspierające redukcję zużycia energii

 • Jak obniżyć stale rosnące koszty energii? 
 • Jak dostosować się do obecnych i nadchodzących regulacji dotyczących walki ze zmianami klimatycznymi? 
 • Jak zbudować i utrzymać długoterminową przewagę konkurencyjną w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym? 

 

Aby sprostać tym wyzwaniom, firmy muszą podjąć szereg działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem strategii transformacji energetycznej.

Od czego zacząć transformację energetyczną?

obliczenie emisji ze wszystkich źródeł energii

zdefiniowanie możliwych inicjatyw mających na celu redukcję emisji (w perspektywie krótko / średnio / długoterminowej)

wybór rozwiązań bazujących na analizie rentowności oraz w odniesieniu do strategii biznesowej firmy

Co zyskam inwestując w transformację energetyczną?

Korzyści wynikające z transformacji energetycznej znacznie przewyższają nakłady jakie trzeba ponieść w związku z tym procesem. Istotnie wpływają zarówno na aspekt finansowy, jak i środowiskowy. Wśród głównych benefitów znajdują się:

Trwała redukcja zużycia energii

Trwała redukcja emisji

Oszczędności na poziomie OPEX

Nasze wsparcie

W kompleksowy sposób pomagamy firmom w procesie transformacji energetycznej, oferujemy wsparcie w następujących obszarach:

Gospodarka energetyczna, w tym aktywa odnawialne

 • Studia wykonalności i analizy opłacalności obejmujące m.in.: farmy PV, farmy wiatrowe, biogazownie, kogenerację, trigenerację, spalarnie śmieci & recycling, energetykę jądrową, wodór

 • Transakcje w zakresie aktywów energetycznych, w tym OZE - sprzedaż/zakup, partnerstwa

 • Strategie rozwoju zakładające wykorzystanie, np. stacji ładowania EV, magazynów energii, samochodów elektrycznych, baterii litowo-jonowych, wodoru

 • Umowy za zakup energii OZE - cPPA (Corporate Power Purchase Agreement)

 • Programy redukcji zużycia energii i redukcji emisji

 • Prognozy cen energii elektrycznej

 • Strategie zakupu energii elektrycznej

Dotacje na transformację energetyczną

 • Analiza potrzeb i planów inwestycyjnych pod kątem transformacji energetycznej

 • Analiza i rekomendacje dotyczące dostępnych źródeł wsparcia w ramach dotacji, na szczeblu krajowym oraz unijnym

 • Wdrożenie dotacji

Wsparcie prawno-podatkowe w procesie transformacji energetycznej

Wsparcie prawne w opracowaniu strategii energetycznej 

 • Przygotowanie strategii energetycznej od strony formalnoprawnej

 • Wsparcie w wykonaniu strategii energetycznej, w tym w procesie budowy własnych źródeł OZE, negocjowanie umów na sprzedaż i dostawę gazu (w tym LNG), energii (elektrycznej, ciepła), w tym cPPA

Wsparcie prawne przy transakcjach OZE

 • Doradztwo prawne i regulacyjne w procesach transakcyjnych (kompleksowe wsparcie end-to-end, zabezpieczenie zagadnień regulowanych w dokumentacji transakcyjnej)
 • Prawne due diligence

Wsparcie prawne dla przedsiębiorstw energetycznych

 • Mapy compliance w obszarze E(nergy)SG

 • Bieżące wsparcie w wypełnianiu obowiązków regulacyjnych związanych z posiadaniem koncesji (wytwarzanie, obrót ee, gaz, skraplanie i regazyfikacja gazu, obrót paliwami ciekłymi), w tym opracowanie kompletu wzorcowej dokumentacji kontraktowej

 • Złożone analizy prawne i strategiczne, w tym z uwzględnieniem aspektów publicznych

Wsparcie prawne w procesach zielonej transformacji

 • Analizy prawne, feasibility study, postępowania administracyjne, negocjacja umów

 • Inwestycje OZE - wsparcie w procesie inwestycyjnym, postępowaniach administracyjnych, zawieraniu niezbędnych umów

Podatek akcyzowy

 • Wsparcie w zakresie dopełnienia obowiązków rejestracyjnych w ramach podatku akcyzowego, obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczeń dotyczących tego podatku

 • Wdrożenie niezbędnych narzędzi ewidencyjnych

Obliczanie śladu węglowego i strategia Net Zero

 • Kalkulacja śladu węglowego w Zakresie 1, 2, i 3 oraz określenie kluczowych źródeł emisji, w szczególności w zakresie zużycia energii

 • Opracowanie strategii dekarbonizacji

 • ESG due diligence istniejących projektów oraz spółek posiadających aktywa energetyczne

 • Wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania dla projektów posiadających aktywa energetyczne z IFIs (international financial institutions) takich jak np. EBRD

Taksonomia UE

 • Uwzględnienie wymogów Taksonomii w planach transformacji energetycznej

 • Usługi doradcze w zakresie oceny podlegania działalności spółek pod Taksonomię

 • Usługi doradcze w zakresie analizy zgodności działalności z Taksonomią

 • Usługi doradcze w zakresie dostosowania planów CapEx do wymogów Taksonomii

 • Wsparcie w przygotowaniu ujawnień dotyczących działalności zrównoważonych środowiskowo

Bankowe finansowanie projektów (tzw. “Zakres 3.15”)

 • Obliczanie śladu węglowego w portfelu kredytów i innych inwestycji

 • Strategie / plany dekarbonizacji portfela inwestycyjnego / portfela kredytowego

 • Doradztwo w budowaniu oferty finansowania wspierającego transformację / zgodnego z Taksonomią

 • Usługi doradcze w zakresie analizy zgodności działalności z Taksonomią oraz procesu pozyskiwania i zarządzania danymi

 • Wsparcie w przygotowaniu ujawnień 

 • Due diligence inwestycji pod kątem  ESG

Nasze doświadczenie

Więcej >

Więcej >

Więcej >

Więcej >

< Back

< Back
[+] Read More

Potrzebujesz wsparcia w zakresie transformacji energetycznej?

Skontaktuj się z nami

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, Warszawa, PwC Polska

+48 22 746 7150

Email

Dorota Franczukowska

Senior Manager, PwC Polska

+48 519 507 685

Email

Obserwuj nas