Usługi niematerialne

Doradztwo w rozliczaniu kosztów usług niematerialnych i licencji

Ogranicz ryzyko nieprawidłowego rozliczania kosztów usług niematerialnych i licencji (art. 15e ustawy o CIT)

Ustawa o CIT ogranicza zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na niektóre usługi niematerialne i licencje nabywane od podmiotów powiązanych. W praktyce, stosowanie ograniczeń wiąże się z szeregiem wątpliwości. 

Spółki często nie mają jasności, które wydatki podlegają limitowi, kiedy można zastosować wyłączenie od limitowania, oraz jak wyliczyć sam limit wydatków, które można zaliczyć do kosztów. 

Praktyka interpretacyjna i orzecznicza w tym zakresie jest już bardzo rozbudowana i niestety niejednolita. W efekcie, rośnie ryzyko błędu i nieprawidłowego rozliczania kosztów usług niematerialnych i licencji.

 

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Wyślij zapytanie ofertowe

 

Wspieramy firmy w rozliczaniu kosztów usług niematerialnych i licencji od podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy o CIT)

Wypracujemy kompleksowe podejście do rozliczeń w Twojej firmie
 • Przeanalizujemy obciążenia za usługi niematerialne i licencje pod kątem tytułów podlegających limitowaniu;
 • Wskażemy rozwiązania stosowane w praktyce rynkowej i pomożemy ustrukturyzować transakcje;
 • Doradzimy, jak traktować konkretne usługi doradcze, zarządcze, marketingowe, agencyjne, inżynierskie czy informatyczne;
 • Przygotujemy dokumentację wewnętrzną, wspierającą podejście Twojej firmy na wypadek kontroli podatkowej (tzw. "defence file").

Rozliczymy koszty usług niematerialnych i licencji
 • Wyliczymy limit, do którego koszty usług niematerialnych i licencji mogą być rozpoznawane jako koszty podatkowe (w tym podatkową EBITDA);
 • Rozliczymy koszty usług niematerialnych i licencji, również w przypadku działalności w specjalnej strefie ekonomicznej;
 • Przygotujemy wewnętrzną procedurę rozliczania kosztów usług niematerialnych i licencji.

Wesprzemy indywidualne potrzeby i przeszkolimy Twój zespół
 • Napiszemy wniosek o interpretację podatkową lub skargę do WSA/NSA w temacie limitowania kosztów usług niematerialnych i licencji;
 • Przeprowadzimy warsztaty i omówimy główne problemy związane z limitowaniem kosztów usług niematerialnych i licencji;
 • Wesprzemy w procedurze wystąpienia z wnioskiem o uprzednie porozumienie cenowe (tzw. "APA");
 • Przeanalizujemy zasady rozpoznawania kosztów usług niematerialnych na gruncie art.15e oraz dla celów podatku u źródła (podobny katalog kosztów, a odmienne podejście).
   

Korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa

Wypracowanie praktycznego podejścia do wyliczenia limitu usług niematerialnych zaliczanych do kosztów podatkowych (art. 15e ustawy o CIT)
 
Usprawnienie wewnętrznych procesów dzięki wypracowaniu spójnego podejścia i przeszkoleniu pracowników

 

Ograniczenie, dotkliwego finansowo, ryzyka błędnych rozliczeń
Gotowość na wypadek ewentualnych, przyszłych dyskusji z organami podatkowymi
 

Skontaktuj się z nami

Dorota Wolna

Dorota Wolna

Partnerka, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 054

Obserwuj nas