Wdrożenia ERP | Microsoft Dynamics 365 Finance & SCM

Definiowanie wymagań biznesowych, wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu ERP w chmurze

Systemy ERP są używane w firmach zazwyczaj przez okres 10-20 lat. W tym czasie wymagają utrzymania, rozbudowy, upgrade’u, a ostatecznie wymiany na nowszy system. Proces wdrożenia zmian w systemie tej klasy jest złożony, składa się z wielu etapów i wymaga wiedzy z wielu dziedzin - optymalizacji procesów biznesowych, znajomości technologii, a także metodyk wdrażania oprogramowania biznesowego.

Od sprzedaży po finanse, podatki i łańcuch dostaw - podnieś sprawność operacyjną z właściwie dobranym systemem ERP, aby osiągnąć lepsze efekty biznesowe

Jesteśmy certyfikowanym partnerem Microsoft i doskonale znamy system Microsoft Dynamics 365 Finance & SCM. Wiemy, jak osiągnąć maksymalną korzyść z wdrożenia w kontekście strategii transformacji cyfrowej i integracji procesów biznesowych z zastosowaniem automatyzacji, sztucznej inteligencji (AI), internetu rzeczy (IoT) i uczenia maszynowego (ML).

Dzięki wykorzystaniu Microsoft Dynamics 365 Finance & SCM eksperci PwC pomogą zwiększyć elastyczność i zdolność adaptacji firmy do zmieniającego się otoczenia, a także wprowadzać innowacje do działalności operacyjnej. Głęboka wiedza branżowa PwC w połączeniu z możliwościami Microsoft Dynamics 365 pomaga standaryzować, upraszczać i automatyzować procesy biznesowe, zapewniając jednocześnie efektywną analizę danych.

Współpracujemy z ekspertami różnych obszarów Państwa przedsiębiorstwa by zapewnić wdrożenie optymalnych funkcjonalności Microsoft Dynamics 365 Finance & SCM w minimalnym wymaganym czasie wdrożenia

Oferujemy też autorskie aplikacje opracowane przez ekspertów PwC Polska, kompatybilne z systemem ERP Microsoft Dynamics 365, które wspierają raportowanie finansowe, podatkowe i zarządcze w obszarach: JPK, KSeF/e-faktura, sprawozdawczość finansowa, zarządzanie sprzedażą, gotówką, kapitałem pracującym, kadrami i płacami i inne.

Łączymy strategię rozwoju IT w firmie z możliwościami systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Finance & SCM

W pierwszym kroku oceniamy, czy Microsoft Dynamics 365 właściwie odpowie na wymagania Twojego biznesu. Zaczniemy od zrozumienia strategii biznesowej i przeglądu obecnej architektury systemów w Twojej firmie - aby wdrażana technologia pomagała realizować założoną strategię, a nie była jedynie kosztownym elementem infrastruktury IT.

Oferujemy wdrożenie, migrację lub upgrade systemu, wykorzystując dodatkowe aplikacje chmurowe Microsoft dla front- i back-office. Dzięki komponentom low-code Power Platform możliwe jest samodzielne budowanie dedykowanych rozwiązań, automatyzacja procesów oraz szybkie dotarcie do wartościowych informacji o firmie dzięki zastosowaniu Power BI oraz automatyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem Power Automate, w tym RPA. Chmura Azure zapewni bezpieczeństwo, compliance i powszechną dostępność budowanych rozwiązań.

Pracujemy w zespole ekspertów łączących wiedzę i doświadczenie z obszarów biznesowych i IT, oferując doradztwo przed wdrożeniem, jak i prowadzenie projektu wdrożenia, a także utrzymanie i rozwój systemu

Dyrektor ›

Manager ›

Manager ›

< Back

< Back
[+] Read More

Wspieramy wdrożenia Microsoft Dynamics 365 na każdym etapie cyklu życia systemu, zarówno w obszarze doradztwa, jak i implementacji

Usługi doradcze

Przeprowadzamy szeroką i dokładną analizę celów biznesowych i obecnej architektury IT, aby aby zdefiniować docelową architekturę ERP i mapę drogową wdrożenia.

Analizujemy i redefiniujemy procesy biznesowe oraz odpowiadające im wymagania biznesowe i IT.

Na podstawie naszej wiedzy rynkowej prowadzimy kluczowe działania i rekomendujemy decyzje w celu wyboru optymalnego systemu ERP i integratora.

Wspieramy kluczowe elementy zarządzania projektem, dzięki czemu ograniczamy ryzyko, optymalizujemy koszty i ramy czasowe wdrożenia ERP.

Dokonujemy szczegółowego przeglądu i wsparcia w zakresie redefinicji bieżącego projektu wdrożenia systemu ERP.

Usługi wdrożeniowe

Przeprowadzamy pełne i kompleksowe wdrożenie systemu, od analizy przedwdrożeniowej po okres stabilizacji.

Zapewniamy rozwój systemów w zgodzie ze strategią firmy i jej bieżącymi wyzwaniami.

Zapewniamy stałe i kompleksowe utrzymanie systemu ERP przez cały cykl jego życia.

Wykonujemy aktualizacje systemów, zarówno w ramach bieżących umów serwisowych i rozwojowych, jak i w ramach odrębnych projektów dla nowych klientów.

W ramach poszczególnych faz ustalany jest: zakres, plan modyfikacji, zakres integracji, wymagane rozwiązania dostawców zewnętrznych, zakres migrowanych danych oraz przyjęte zostają założenia technologiczne.

Ważnym elementem jest analiza procesów biznesowych - nowe rozwiązania pozwalają bowiem na ich zmianę i tym samym w ramach migracji/upgradu systemu możemy je usprawniać i poprawiać ich efektywność.

 

Wdrożenie Microsoft Dynamics 365 Finance & SCM z PwC to:

Doradztwo w obszarze biznesowym, finansowym, podatkowym, compliance i prawnym

Szybko i sprawnie wdrożony system Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

Kompleksowe przygotowanie organizacji do pracy w nowym systemie, m.in. przez optymalizację procesów biznesowych i zarządzanie zmianą biznesową

Zintegrowane z Microsoft Dynamics 365 autorskie rozwiązania PwC dostosowane do aktualnych potrzeb, np. Taxolite, eFaktura, Commercial Dashboard, myReporting, Weryfikacja Kontrahentów, Kody Celne.

Skontaktuj się z nami

Mariusz Chudy

Mariusz Chudy

Partner, PwC Polska

Tel.: + 48 502 996 481

Piotr Puszcz

Piotr Puszcz

Dyrektor | Dynamics 365, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 694

Obserwuj nas