Strategie pozyskania kapitału

Pozyskaj kapitał na rozwój

Warsztaty dla właścicieli i kadry zarządzającej w formule rozmowy o sposobach pozyskania kapitału możliwych dla danego przedsiębiorstwa:

 • debiut na giełdzie
 • pozyskiwanie inwestorów
 • sprzedaż inwestorowi strategicznemu
 • pozyskiwanie kapitału od krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych.
Strategie pozyskania kapitału

Przykładowe tematy omawiane podczas warsztatów:

 • wybór strategii pozyskania kapitału; cele właścicieli i kadry zarządzającej
 • opracowanie atrakcyjnego i spójnego przekazu dla inwestorów (equity story)
 • główne źródła pozyskania kapitału: IPO, inwestor finansowy, inwestor strategiczny, dług – porównanie
 • przygotowanie do wykorzystania rynków kapitałowych
 • przybliżenie procesu IPO oraz procesu fuzji i przejęć
 • inne opcje pozyskania kapitału: finansowanie projektów, restrukturyzacja długu, krajowe i międzynarodowe instytucje finansowe
 • euroobligacje – kluczowe elementy transakcji
 • prawna i podatkowa restrukturyzacja grupy dla celów pozyskania kapitału


Plan warsztatów może zostać uzupełniony o inne zagadnienia. 

Prowadzący to specjaliści PwC w zakresie rynków kapitałowych, fuzji i przejęć oraz strukturyzacji podatkowej. Mamy również możliwość zaproszenia do prowadzenia warsztatów specjalistów z wiodących domów maklerskich lub kancelarii prawnych 

Czas trwania warsztatów standardowo wynosi 2 godziny; warsztaty mogą odbyć się w biurze PwC bądź w siedzibie spółki.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Bartosz Margol

Bartosz Margol

Partner, rynki kapitałowe i raportowanie finansowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 855

Obserwuj nas