Droga na giełdę | Szkolenia

Jak przeprowadzić proces przygotowania oferty publicznej? Jak napisać prospekt emisyjny? Jakie obowiązujące polskie i europejskie regulacje rynku kapitałowego należy wziąć pod uwagę?

Szkolenie dla spółek rozważających lub przygotowujących się do wprowadzenia swoich akcji lub papierów dłużnych do publicznego obrotu. 

Uczestnicy szkolenia zapoznają się m.in. z procesem przygotowania oferty publicznej i prospektu emisyjnego, a także poznają tematykę bieżących i okresowych obowiązków informacyjnych oraz wymogi w zakresie ładu korporacyjnego spółek publicznych.

Szkolenie 'Droga na giełdę' prowadzimy w formule warsztatowej i zawsze dostosowujemy do specyfiki danej spółki. Warsztaty mogą być jednodniowe lub podzielone na moduły i rozłożone w czasie.

 

Przykładowy plan warsztatów

Wprowadzenie do tematyki rynków kapitałowych

 1. Rynek kapitałowy w Polsce i Europie
 2. Przegląd aktywności na rynku IPO w ostatnich latach
 3. Koszty ofert publicznych papierów wartościowych oraz „dyskonto IPO”
 4. Porównanie potencjalnej oferty Państwa Spółki do innych podobnych ofert

Wymogi dla spółek wprowadzających papiery wartościowe do obrotu na rynku regulowanym

 1. Obowiązujące regulacje europejskie oraz krajowe
 2. Wymogi odnośnie do zawartości prospektu emisyjnego
 3. Jakie informacje finansowe emitent powinien przedstawić w prospekcie emisyjnym?
 4. Złożona historia finansowa
 5. Pozostałe wymogi dotyczące ofert publicznych i prospektów emisyjnych

Przygotowanie do oferty publicznej

 1. Kluczowe czynniki sukcesu oferty publicznej
 2. Co emitować: dług czy akcje?
 3. Jaką giełdę i jaki rynek wybrać?
 4. Kiedy warto kierować ofertę do inwestorów w USA?
 5. Jak wygląda proces i harmonogram oferty publicznej?
 6. Współpraca z doradcami emitenta
 7. Equity story – jak zbudować odpowiedni przekaz dla inwestorów

 

Oferta publiczna… i co dalej?

 1. Corporate governance – zasady ładu korporacyjnego.
 2. Bieżące obowiązki informacyjne spółki po wejściu na giełdę
 3. Co to jest informacja poufna?
 4. Raportowanie okresowe spółki publicznej
 5. Jak budować relacje inwestorskie?
 6. Jak, będąc spółką publiczną, przeprowadzić nową emisję papierów wartościowych?

Dla kogo?

Szkolenie ma charakter warsztatów dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej Spółki. Ze względu na charakter transakcji na rynku kapitałowym, nasze warsztaty mają formę zamkniętą – są skierowane tylko do przedstawicieli danej spółki:

 • kadry zarządzającej,
 • dyrektorów finansowych,
 • obecnych akcjonariuszy Spółki,
 • specjalistów odpowiedzialnych za strategię i relacje inwestorskie,
 • innych pracowników Spółki.

Dlaczego warto?

 • uczestnicy szkolenia poznają przebieg procesu wejścia na giełdę oraz wymogi, jakie musi spełnić Spółka zanim przeprowadzi ofertę publiczną oraz po jej przeprowadzeniu. Zwrócimy uwagę na wyzwania, z jakimi może zetknąć się emitent, wskażemy możliwe rozwiązania i wspólnie określimy wstępny harmonogram całego procesu;
 • uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w trakcie analizy przykładowych krajowych i międzynarodowych ofert publicznych akcji lub papierów dłużnych;
 • przykłady z życia
 • szkolenie jest prowadzane przez specjalistów PwC posiadających bogate i wieloletnie doświadczenie w transakcjach na rynkach kapitałowych na całym świecie.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Bartosz Margol

Bartosz Margol

Partner, rynki kapitałowe i raportowanie finansowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 855

Obserwuj nas