Dyrektywa plastikowa

Wspieramy w wypełnieniu obowiązków związanych z ograniczaniem plastiku

Od 2019 r. na terenie Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa Plastikowa (tzw. Dyrektywa SUP), nakładająca na państwa członkowskie nowe obowiązki w zakresie gospodarowania tworzywami sztucznymi. Choć od wejścia w życie dyrektywy minęło sporo czasu, przedsiębiorcy wciąż zmagają się z dostosowaniem do nowych regulacji.

Prawidłowa implementacja dyrektywy SUP to nie tylko zgodność z przepisami ale również wzmocnienie wizerunku organizacji jako firmy proaktywnej ekologicznie i innowacyjnej. Dlatego już teraz warto uwzględnić w swojej strategii prawa i koszty związane z wdrożeniem nowej regulacji.

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej organizacji

 • wprowadzenie opłaty opakowaniowej oraz opłaty produktowej,

 • zakaz wprowadzania do obrotu wybranych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (np. sztućców, talerzy, patyczków higienicznych) oraz wyrobów wykonanych z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych,

 • ograniczenie stosowania w kraju produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,

 • wdrożenie wymogów dotyczących projektowania oraz oznakowania produktów jednorazowego użytku,

 • wprowadzenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta,

 • wprowadzenie systemu kaucyjnego.

 • utrata przychodów ze sprzedaży dotychczasowych produktów,

 • konieczność poniesienia dodatkowych wydatków kapitałowych,

 • konieczność budowy relacji z nowymi dostawcami,

 • zmiana struktury kosztowej i cenowej,

 • kary wynikające z niespełnienia zobowiązań regulacyjnych.

 • możliwość zbudowania korzystnego wizerunku firmy proaktywnej ekologicznie,

 • uzyskanie premii cenowej poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług,

 • zmiany w polityce cenowej na obecnie sprzedawanych produktach, poddanych modyfikacjom,

 • potencjał wykorzystania podatkowych zachęt w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji (ulga b+R, IP Box).

Jak możemy pomóc w dostosowaniu się do dyrektywy plastikowej?

< Back

< Back
[+] Read More

Dlaczego PwC?

Bezpieczeństwo

 • Kompleksowo podchodzimy do obowiązków środowiskowych i reagujemy na bieżąco na zmieniające się przepisy

Rekomendacje 

 • Zweryfikujemy i ocenimy istniejące procedury oraz zaproponujemy dalsze kroki

Pewność

 • Nasi eksperci mają bogate doświadczenie w usługach z zakresu compliance - zarówno na gruncie podatków środowiskowych, jak i podatku VAT i CIT

Oszczędność czasu

 • Pomożemy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i implementacji zaproponowanych zmian

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy&, PwC Polska

Tel.: +48 608 333 277

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 434

Obserwuj nas