Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Wydarzenie stacjonarne

CFO Compass. Connect Forum

People - Knowledge - Inspiration

Technologie i kompetencje dla nowoczesnych finansów

Warszawa
Hotel Indigo, ul. Smolna 40

8 września 2022 r.

14:30 - 20:00

Doświadczenie praktyków

Wiedza ekspertów

Forum dyskusyjne

Jak dyrektorzy finansowi budują nowoczesną funkcję finansową i motywują swoje zespoły?

Zapraszamy na pierwsze CFO Compass. Connect Forum - wydarzenie skierowane do polskich CFO, członków zarządów i dyrektorów finansowych zainteresowanych tworzeniem nowoczesnych funkcji finansowych.

Dyskusje o wdrażaniu nowoczesnych technologii dla finansów, zarządzaniu zmianą i odpowiednim motywowaniu pracowników skierują uwagę uczestników wydarzenia na obszary, które z punktu widzenia CFO stanowią dziś jedne z największych wyzwań. 

Na agendzie naszego Forum nie zabraknie również tematów najbardziej istotnych dla pełnienia przez CFO strategicznej roli w firmie. Wspólnie zastanowimy się, jak aktualna sytuacja makroekonomiczna, inflacja, wahania stóp procentowych i kursów walut, niepewność na rynku energii i surowców, a także wzrost regulacji wpływają na prowadzenie biznesu.

Spotkanie na żywo będzie dobrą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk.

Agenda

14:00  Rejestracja i schodzenie się gości, mały lunch
14:30  Powitanie uczestników
14:35 Update makroekonomiczny
prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC Polska
15:00

Digitalizacja i chmura - wyzwanie, czy rozwiązanie największych wyzwań CFO?
Przemysław Galiński, dyrektor PwC Polska

15:45 Keynote speeches
  1. Dlaczego zaangażowanie zespołu podczas transformacji jest tak istotne?
    Anita Szarek, CFO Pleo
    CFO jako Strategic Business Partner & Chief People Officer. Case dopasowywania roli CFO do konkretnych potrzeb biznesowych i dojrzałości organizacji.
  2. Mówca motywacyjny - TBA
16:35 Przerwa kawowa
17:00

Stoliki dyskusyjne

Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk, a także dyskusja o pokonywaniu wyzwań i realizacji priorytetów podczas prowadzenia transformacji technologicznej.

  1. Leadership - Zaangażuj wszystkie szczeble zarządcze
  2. Transformacja chmurowa - Zbuduj wizję nowoczesnej organizacji
  3. Zmiana kultury organizacyjnej - Maksymalizuj szansę na udaną współpracę
18:00 Koktajl i rozmowy kuluarowe

Prelegenci

prof. Witold Orłowski

Anita Szarek, CFO Pleo

Michał Grzybowski, partner PwC Polska

Mariusz Dziurdzia, partner PwC Polska

Przemysław Galiński, dyrektor PwC Polska

Jacek Walkiewicz, mówca motywacyjny

Informacje dodatkowe

Spotkanie jest bezpłatne, prowadzone w języku polskim. Liczba miejsc jest ograniczona. Rejestracja przez formularz nie jest jednoznaczna z akceptacją zgłoszenia.

Miejsce wydarzenia:
Hotel Indigo
ul. Smolna 40
Warszawa

Skontaktuj się z nami

Eliza Mróz

Eliza Mróz

Menedżer ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 489

Obserwuj nas