Jak najlepiej przygotować spółki do raportowania CSRD?

Cykl spotkań dla szefów finansów

Wydarzenia stacjonarne
Biuro PwC Polska
ul. Polna 11, Warszawa

07.06 | 14.06 | 27.09 | 04.10
godz. 10:00-12:00 + lunch i networking do 14:00

Jaka będzie rola CFO w przygotowaniu organizacji do raportowania zrównoważonego rozwoju? Jakie są szanse, a jakie ryzyka dla spółek?

Zapraszamy CFO, dyrektorów finansowych oraz osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość w spółkach na cykl spotkań o najważniejszych aspektach raportowania ESG zgodnego z CSRD. 

Unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) nakłada na spółki obowiązek raportowania wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w szerszym zakresie, niż było to wymagane dotychczas na mocy jakiegokolwiek innego aktu prawnego. Wymóg ten zacznie obowiązywać w roku obrotowym 2024. 

Gdy sprawozdanie zrównoważonego rozwoju staje się częścią sprawozdania z działalności następuje automatyczne wejście w reżim odpowiedzialności przewidzianej dla sprawozdań z działalności.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w kwietniu br. opublikowano już projekt ustawy zmieniającej m.in. ustawę o rachunkowości, mający na celu wdrożenie dyrektywy CSRD.


CSRD dotyczy nie tylko ujawniania danych niefinansowych.

Zaprezentujemy kompleksowe podejście do dostosowania się do nowych wymogów, pokażemy jak przygotować plan dekarbonizacji, mierzyć ślad węglowy, a także jak przeprowadzić analizę ryzyk przejścia oraz przegląd systemu należytej staranności. 

Powiemy także, jak przygotować się od strony wsparcia narzędzi technologicznych i wyjaśnimy dlaczego właściwe przygotowanie procesu i danych jest tak ważne.

Na wydarzenie zapraszamy wspólnie z AICPA&CIMA.


Jak najlepiej przygotować spółkę do raportowania CSRD?

Zaplanowaliśmy 4 spotkania, na każdym z nich skupimy się na merytoryce i doświadczeniach z realnych wdrożeń. Co najważniejsze - będzie to okazja do wymiany spostrzeżeń oraz najlepszych praktyk pomiędzy uczestnikami spotkania. Stawiamy na dyskusję i dialog. Zapraszamy!

Jak strategia dekarbonizacji wpływa na koszty firmy?

Jaką rolę ma szef finansów w kreowaniu strategii?

10:00-12:00

Prezentacja zagadnień i dyskusja

 • Wprowadzenie do CSRD

 • Strategia dekarbonizacji 

 • Plan transformacji energetycznej i jego koszty

 • Pozyskanie finansowania na dekarbonizację

 
12:00-14:00

Kontynuacja wymiany doświadczeń podczas lunchu

 

Eksperci PwC:

Tomasz Barańczyk
Partner
PwC Polska

Barbara Brzezińska
Manager
PwC Polska

Piotr Rówiński
Partner
PwC Polska

Wiktor Najmoła
Manager
PwC Polska

Marcin Pikor
Geospatial Expert
PwC Polska

Jak rozumieć należytą staranność w raportowaniu zrównoważonego rozwoju?

10:00-12:00

Prezentacja zagadnień i dyskusja

 1. Należyta staranność - działalność własna i łańcuch wartości:
  • Kluczowe elementy systemu należytej staranności.
  • Jak zbudować system należytej staranności i osadzić go w strukturach organizacji?
 2. Raportowanie w zakresie kwestii pracowniczych w łańcuchu dostaw
 
12:00-14:00
Kontynuacja wymiany doświadczeń podczas lunchu
 

Eksperci PwC:

Bartosz Siwiak
Manager
PwC Polska

Katarzyna Marciszel
Manager
PwC Polska

Ilona Pieczyńska-Czerny
Director
PwC Polska

Ewelina Łukasik-Morawska
Senior Manager
PwC Polska

Dlaczego odpowiedzialność za raportowanie zrównoważonego rozwoju wchodzi na agendę zarządu?

10:00-12:00

Prezentacja zagadnień i dyskusja

 • Odpowiedzialność zarządu, rady i komitetu audytu - transpozycja CSRD do UoR

 • Analiza podwójnej istotności i jej wpływ na strategię 

 • Raportowanie spółek z grupy kapitałowej i zwolnienia

 • Analiza luk w raportowaniu.

 
12:00-14:00

Kontynuacja wymiany doświadczeń podczas lunchu

 

Eksperci PwC:

Piotr Rówiński
Partner
PwC Polska

Agnieszka Rogowiec
Senior Manager
PwC Polska

Ilona Pieczyńska-Czerny
Director
PwC Polska

Agnieszka Janković-Żelazna
Senior Manager
PwC Polska

Dlaczego atestacja i technologia powinny iść w parze?

10:00-12:00

Prezentacja zagadnień i dyskusja

 • Proces raportowania pozafinansowego - zbieranie danych, podział odpowiedzialności, ryzyka i kontrole

 • Proces atestacji zrównoważonego rozwoju

 • Taksonomia

 • Data governance - technologia

 
12:00-14:00

Kontynuacja wymiany doświadczeń podczas lunchu

 

Eksperci PwC:

Piotr Rówiński
Partner
PwC Polska

Marek Chlebicki
Partner
PwC Polska

Agnieszka Dujka
Director
PwC Polska

Marta Szczepek
Senior Manager
PwC Polska

Ilona Pieczyńska-Czerny
Director
PwC Polska

Agnieszka Bochacka
Manager
PwC Polska

 • Spotkanie jest bezpłatne, prowadzone w języku polskim.

 • Liczba miejsc jest ograniczona.

 • Rejestracja przez formularz nie jest jednoznaczna z akceptacją zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia, w szczególności podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną.

 • Rejestracja jest otwarta do 4.10 do godz. 17:00.


Zapisz się na wydarzenie

Skontaktuj się z nami

Dorota Franczukowska

Senior Manager, PwC Polska

+48 519 507 685

Email

Obserwuj nas