8 lutego 2023 r. opublikowano projekt przepisów implementujących do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę DAC7.

Zgodnie z opublikowanym projektem, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 maja 2023 r. Pierwsze raportowanie ma być przeprowadzone w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. i dotyczyć okresu sprawozdawczego, który zakończy się w 2023 r.

Projektowane przepisy nakładają szereg nowych obowiązków na operatorów platform cyfrowych, tj. podmioty, które zawierają umowy ze sprzedawcami w celu udostępnienia im platformy lub jej części. Zgodnie z opublikowanym projektem, operatorzy platform będą zobowiązani w szczególności do:

 • przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o sprzedawcach podlegających raportowaniu oraz

 • przestrzegania określonych procedur należytej staranności (procedury te dotyczą m.in. ustalenia statusu sprzedawców, ich rezydencji oraz wiarygodności uzyskanych informacji), również w przypadku sprzedawców, którzy byli zarejestrowani na platformie na dzień 1 stycznia 2023 r.

Informacje przekazywane do organu podatkowego obejmować mają m.in. dane indywidualizujące sprzedawców oraz:

 • identyfikator rachunku finansowego sprzedawcy,

 • państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu, 

 • kwotę łącznego wynagrodzenia wypłaconego lub uznanego w ciągu każdego kwartału okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane, 

 • składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego.

W przypadku braku wykonania obowiązku sprawozdawczego na wezwanie organu, operator platformy będzie podlegał karze pieniężnej, która może wynieść od 100 000 zł do nawet 5 000 000 zł.

Czy dyrektywa DAC7 może dotyczyć Twojego przedsiębiorstwa?

Tak, jeżeli udostępniasz innym podmiotom stronę internetową lub aplikację, która ułatwia:

 • zawieranie transakcji najmu nieruchomości (w tym miejsc parkingowych),

 • zawieranie transakcji usług świadczonych osobiście,

 • sprzedaż towarów,

 • najem środków transportu.

Wideo z webinarium z dnia 6 października 2022 r.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, które odbyło się 6 października 2022 r. Podczas wydarzenia omówiliśmy nowe obowiązki raportowe oraz przedstawiliśmy status prac nad polskimi przepisami implementującymi dyrektywę DAC7.

Jak możemy pomóc?

Zmiany związane z dyrektywą DAC7 będą wymagały od przedsiębiorców weryfikacji i dostosowania obecnych procesów biznesowych. Nasze wsparcie obejmuje: 

 • weryfikację powstania obowiązków sprawozdawczych,

 • określenie wpływu zmian na działalność przedsiębiorstwa,

 • wsparcie w dostosowaniu modelu biznesowego do potrzeb obowiązków sprawozdawczych,

 • rewizję regulaminów i warunków świadczenia usług,

 • dostosowanie systemów informatycznych celem gromadzenia i przetwarzania pozyskanych informacji,

 • zapewnienie właściwych kontroli biznesowych.

Skontaktuj się z nami

Maciej Przychodzeń

Maciej Przychodzeń

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 962

Konrad Kurpiewski

Konrad Kurpiewski

Ekspert ds. MDR i polityki podatkowej, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 007

Daria Amielańczyk

Daria Amielańczyk

Starszy Konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 414

Agata Śliwińska

Agata Śliwińska

Starszy Konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 705

Obserwuj nas