Jak uzyskać licencję na świadczenie usług płatniczych?

Jak zostać KIP, MIP i AISP? Wszystko co musisz wiedzieć.

Webinarium
19 czerwca 2023 r. | godz. 10:00-11:30

W trakcie spotkania przedstawimy najważniejsze i praktyczne wskazówki jak sprawnie uzyskać stosowne uprawnienia od KNF, aby świadczyć usługi płatnicze.

Webinarium skierowane jest do osób zainteresowanych założeniem KIP, MIP lub AISP. W trakcie spotkania przedstawimy najważniejsze z praktycznego punktu widzenia aspekty, aby ułatwić podmiotom zainteresowanym świadczeniem usług płatniczych sprawne uzyskanie stosownych uprawnień od KNF. 

Nasi prelegenci posiadają bogate doświadczenie w obsłudze prawnej dostawców usług płatniczych oraz w reprezentowaniu przedsiębiorców przed KNF w ramach postępowań zezwoleniowych.

Dowiesz się:

 • Kto może zostać KIP/MIP/AISP?

 • Jakie usługi może świadczyć KIP/MIP/AISP?

 • Co należy zrobić przed złożeniem wniosku do KNF?

 • Jak wygląda postępowanie przed KNF?

Szczególnie zapraszamy:

 • Członków Zarządów,

 • Dyrektorów ds. Legal/Compliance,

 • Dyrektorów ds. rozwoju strategicznego,
 • CFO,
 • przedsiębiorców z branży finansowej/technologicznej.

Prelegenci:

Łukasz Łyczko
Radca Prawny, Counsel
PwC Legal

Łukasz jest managerem w zespole praktyki prawa bankowego PwC Legal. Specjalizuje się w prawie usług płatniczych, prawie bankowym oraz prawie ubezpieczeniowym. Zajmuje się doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym. Posiada doświadczenie w projektach dotyczących m.in. wdrożeń ustawy o usługach płatniczych (PSD I oraz PSD II), systemów płatności mobilnych, kart płatniczych, pieniądza elektronicznego, alternatywnych metod weryfikacji w procesach KYC, postępowań licencyjnych przed KNF oraz outsourcingu czynności bankowych. Łukasz zajmuje się także oceną regulacyjną innowacyjnych usług finansowych w branży FinTech, oraz realizuje kompleksowe projekty dotyczące funkcjonowania procesów KYC w bankach, centrach kompetencyjnych i instytucjach finansowych.
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America. Jest laureatem konkursu Rising Stars, Prawnicy - liderzy jutra 2017.

Aleksander Wasiak
Aplikant radcowski, Senior Associate
PwC Polska

Aleksander specjalizuje się w obsłudze prawnej dostawców usług płatniczych (PSD2), w zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz szeroko pojętym compliance w działalności instytucji finansowych.
Posiada doświadczenie w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed KNF oraz wdrażaniu procesów i procedur AML/CFT. Pracował nad wieloma innowacyjnymi projektami z zakresu tematyki FinTech oraz AML/CFT. Jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przed dołączeniem do PwC współpracował z krajowymi instytucjami płatniczymi, domem maklerskim czy kancelarią specjalizującą się w doradztwie prawnym dla instytucji finansowych.
Absolwent prawa oraz europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Przy współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwers publikuje komentarze oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa finansowego, w tym AML/CFT.

Informacje dodatkowe:

 • Udział w webinarium jest bezpłatny. 

 • Wydarzenie odbędzie się w formule online i zostanie przeprowadzone w języku polskim.

 • Liczba miejsc jest ograniczona. PwC zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

Skontaktuj się z nami

Dominika Korzeniowska

Menedżer, PwC Polska

+48 519 507 459

Email

Łukasz Łyczko

Legal Counsel, Warszawa, PwC Polska

+48 519 507 952

Email

Aleksander Wasiak

Senior Associate, aplikant radcowski, PwC Polska

+48 571 778 738

Email

Obserwuj nas