Pillar 2

Jak przygotować się do wdrożenia globalnego podatku minimalnego?

Webinarium
28 czerwca 2023 r. | godz. 10:00-11:00

Pillar 2 to w uproszczeniu zbiór zasad, które nakładają na duże międzynarodowe grupy przedsiębiorstw obowiązek zapłaty podatku wyrównawczego, tak aby efektywna stawka podatkowa grupy w danym kraju nie była niższa niż 15%. 

Przewiduje się, że ponad 140 państw na całym świecie wprowadzi w ciągu najbliższych miesięcy podatek minimalny Pillar 2, który ma wejść w życie od 2024 lub 2025 roku. Unia Europejska również przyjęła dyrektywę wdrażającą zasady tego opodatkowania. Polska jako członek Wspólnoty także pracuje nad jego przyjęciem od następnego roku. Szacuje się, że na polskim rynku funkcjonuje aż 8 000 spółek, które mogą podlegać pod ten podatek minimalny.

Kogo dotyczy podatek?

Nowe przepisy będą dotyczyć międzynarodowych oraz krajowych grup kapitałowych, których łączny, roczny obrót wynosi minimum 750 milionów euro, w co najmniej dwóch z czterech lat podatkowych, bezpośrednio poprzedzających badany rok podatkowy.

Podatek minimalny podlegający zapłacie będzie stanowił różnicę pomiędzy minimalną stawką 15%, a efektywną stawką podatkową (tzw. ETR) obliczoną dla danej jurysdykcji.

Nowe obowiązki i wyzwania

Oprócz potencjalnego dodatkowego obciążenia wynikającego z konieczności zapłaty podatku wyrównawczego, nowe regulacje będą również wymagały od firm gromadzenia dużej liczby danych i znacznego obciążenia związanego z wypełnianiem obowiązków compliance. Oznacza to, że grupy objęte zakresem podatku minimalnego będą musiały monitorować zmiany w wartościach wpływających na kalkulację podatku minimalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z webinarium, podczas którego eksperci PwC opowiedzieli, jaki jest cel i zakres powyższej regulacji oraz jak przygotować się do nowych obowiązków i wyzwań.

Obejrzyj nagranie:

  1. Czym jest Pillar 2?

  2. Status implementacji Pillar 2 na świecie.

  3. Zakres i mechanizmy działania Pillar 2.

  4. Zasady kalkulacji podatku wyrównawczego.

  5. Pillar 2 - co on oznacza w praktyce?

  6. Pillar 2 - przykłady kalkulacji ETR.

Prelegenci

Agata Oktawiec
Partner
PwC Polska

Anna Wójtowicz
Director
PwC Polska

Michał Stępień
Senior Manager
PwC Polska

Informacje dodatkowe

  • Udział w webinarium był bezpłatny. 

  • Wydarzenie odbyło się w formule online i zostało przeprowadzone w języku polskim.

Skontaktuj się z nami

Agata Oktawiec

Partner, Warszawa, PwC Polska

+48 502 184 864

Email

Michał Stępień

Starszy Menedżer, PwC Polska

+48 519 506 826

Email

Anna Wójtowicz

Dyrektor, Warszawa, PwC Polska

+48 519 504 447

Email

Obserwuj nas