Webinarium | Polityka wynagrodzeń oraz odporność przedsiębiorstwa - kluczowe zmiany i wyzwania z perspektywy rad nadzorczych

Na najbliższym walnym zgromadzeniu spółki notowane na GPW będą przyjmować nową politykę, dotyczącą wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować sankcjami administracyjnymi. Co czeka spółki publiczne w związku z nowymi przepisami?

Podczas spotkania online eksperci omówili m.in. następujące obszary:

1. Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej 

  • Jak w świetle nowych rozwiązań ustawowych  zastosować zasady dotyczące polityki wynagrodzeń zawarte w DPSN 2016?

  • Co powinna zawierać nowa publicznie dostępna polityka wynagrodzeń?

  • Z czym jest związany obowiązek wdrożenia nowej polityki wynagrodzeń i przygotowania sprawozdań z jej realizacji?

2. Rada nadzorcza a ryzyko

  • Jak skutecznie rada może spełniać swoją rolę w zakresie zarządzania ryzykiem w organizacji? Co robić, aby w obliczu kryzysu, wykorzystywać nowe możliwości i minimalizować straty? 

3. Kontynuacja działalności

  • Jak budować scenariusze w kontekście zarządzania ciągłością działania i na co rady nadzorcze powinny zwrócić szczególną uwagę?
     
pwc

Zobacz nagrania z webinarium

Prezentacja 1: Polityka wynagrodzeń FRN

Pobierz .pdf

Prezentacja 2: Zarządzanie ryzykiem w czasach kryzysu

Pobierz .pdf

Playback of this video is not currently available

Playback of this video is not currently available

Playback of this video is not currently available

Webinarium poprowadzili:

Mirosław Kachniewski, Prezes, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Borowski, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych
Krzysztof Szułdrzyński, Partner, PwC
Piotr Rówiński, Partner, PwC
Ilona Pieczyńska-Czerny, Dyrektor, PwC
Małgorzata Fiedorczuk, Starszy Menedżer, PwC
 

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Janković-Żelazna

Agnieszka Janković-Żelazna

Senior Manager, ESG Team, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 385

Milena Konieczko-Arentowicz

Milena Konieczko-Arentowicz

Starszy specjalista ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 660

Obserwuj nas