Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Rzeczywisty właściciel (beneficial owner): kluczowe aspekty w postępowaniach dot. podatku u źródła (WHT)

Obejrzyj nagranie archiwalne

Koncepcja rzeczywistego właściciela (beneficial owner, BO) jest coraz częściej wykorzystywana przez organy podatkowe do podważania zwolnień i obniżonych stawek podatku u źródła (WHT) wobec płatności dywidend, odsetek i należności licencyjnych dokonanych kilka lat wstecz (aż do 2015 r.) aż do tych z dnia dzisiejszego. 

Koncepcja BO cechuje się dużą niedookreślonością i elastycznością, dlatego jest źródłem poważnych sporów i kontrowersji podatkowych. W oczach Naczelników UCS koncepcja BO najczęściej przybiera formę anty-abuzywną. Prawidłowe rozumienie tej koncepcji umożliwia wczesną ocenę ryzyk podatkowych i podjęcie adekwatnych działań w zakresie płatności podlegających WHT.

Podczas webinarium eksperci PwC omówili:

 • Znaczenie BO dla zwolnień lub obniżonych stawek WHT w Polsce
 • Podobieństwa i różnice w międzynarodowym orzecznictwie dot. BO na gruncie umów o UPO
 • Porównanie opinii Rzecznik Generalnej J. Kokott w Sprawach Duńskich z wyrokiem TSUE wobec rozumienia koncepcji BO w dyrektywach unijnych
 • Stosowanie szerokiego rozumienia BO ze Spraw Duńskich (wyrok TSUE) i prognozowane kierunki rozwoju w postępowaniach spornych dot. dyrektyw unijnych i umów o UPO przez 
  • Zagraniczne orzecznictwo
  • Polskie organy podatkowe 
  • Polskie orzecznictwo
 • Kierunki rozwoju koncepcji BO zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów zmian w reżimie WHT

Webinarium skierowane jest do członków zarządów i dyrektorów finansowych. 

 

pwc

Prowadzący

pwc

Agata Oktawiec
Partner, Międzynarodowe Prawo Podatkowe w PwC Polska

pwc

dr Błażej Kuźniacki
Wicedyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Podatkowego i Rozstrzygania Sporów w PwC Polska

Playback of this video is not currently available

7:52

Rzeczywisty właściciel: kluczowe aspekty w postępowaniach

Skontaktuj się z nami

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 864

Błażej Kuźniacki

Błażej Kuźniacki

Wicedyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Podatkowego i Rozstrzygania Sporów, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 525

Obserwuj nas