Branża motoryzacyjna - prognozy rynku na świecie

Po roku dynamicznego wzrostu na głównych światowych rynkach motoryzacyjnych, rok 2017 zwiastuje wyhamowanie

Równocześnie, coraz wyższe wymagania techniczne oraz szeroki wzrost możliwości na rynkach rozwijających się, wymagają od producentów znacznych oraz ciągłych nakładów inwestycyjnych i zmian organizacyjnych celem dopasowania się do dynamiki rynku.

W długim okresie na rynku chińskim, największym z rynków rozwijających się, oczekiwany jest wzrost produkcji do poziomu przekraczającego 35 milionów pojazdów rocznie. Po dłuższym kryzysie znaczący potencjał odbudowy parku pojazdów wykazują również rynki takie, jak: Rosja, Brazylia czy Tajlandia. 

Rynki rozwinięte natomiast są bliskie nasycenia wolumenem. USA zwiększa krajowe możliwości produkcyjne, jednak głównie celem zastąpienia części rynku pojazdów importowanych. W Europie, podobnie jak na świecie, wyższy potencjał wykazują kraje rozwijające się, tj. państwa wschodnie. Jednak w całym regionie głównym motorem wzrostu będzie potrzeba wymiany parku pojazdów na nowocześniejszy, bardziej ekonomiczny i ekologiczny.

Zmiany w branży motoryzacyjnej wskazują, że gorączka technologiczna na dobre zagościła również na tym rynku. Rozwój technologii jest źródłem wkraczania nowych podmiotów na rynek motoryzacyjny, w tym firm technologicznych dostarczających rozwiązania łączności (connectivity) w celu umożliwienia wprowadzenia autonomicznych pojazdów w najbliższej przyszłości, ale także platform współdzielenia samochodów i podróży (car-sharing, ride-sharing) oraz dostawców innych usług transportowych. 

Można odnieść wrażenie, że tradycyjna oferta jest wystarczająco nasycona i w przyszłości głównym kryterium przewagi będzie zaawansowanie technologiczne zarówno w zakresie dodatkowych funkcji, ułatwień, rozwiązań chmurowych, jak i alternatywnych źródeł napędu. 

Źródło: PwC Autofacts® 2017 Q1 Forecast Release

Rodzaje napędów

Według prognoz w kolejnych latach głównym rodzajem napędu wykorzystywanym w samochodach nadal będą silniki benzynowe jednakże ich udział będzie systematycznie spadał. Podobną sytuację będzie można odnotować w przypadku pojazdów napędzanych silnikiem Diesla. Zmniejszenie udziału pojazdów napędzanych tymi rodzajami paliwa zostanie zastąpione wzrostem udziału pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii.

Coraz więcej producentów samochodów dostrzega potrzebę posiadania w swojej ofercie pojazdów zasilanych alternatywnymi źródłami napędu. W roku 2016, podobnie jak w latach poprzednich, prym wiodą napędy hybrydowe. Pomimo istniejącego potencjału wzrostu trzeba jednak traktować ten rodzaj napędu, jako rozwiązanie tymczasowe do momentu, w którym technologia oraz infrastruktura pozwolą na wykorzystanie samochodów elektrycznych w codziennym użytku. Wynika to z wyraźnie ograniczonych korzyści hybryd, zarówno pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym, jakie dają w porównaniu do nowoczesnych turbodoładowanych silników benzynowych.

W obliczu walki z globalnym ociepleniem, jak i coraz bardziej rygorystycznych standardów dotyczących emisji spalin, producenci będą zmuszeni do inwestowania w silniki elektryczne. 

Analiza powstała na potrzeby Rocznika PZPM: Raport branży motoryzacyjnej 2017/18, na podstawie raportów: PwC Autofacts® 2017 Forecast Release. Pełna wersja artykułu dostępna jest w roczniku PZPM na stronie 195.

Skontaktuj się z nami

Piotr Michalczyk

Piotr Michalczyk

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4294

Marcin Bagiński

Marcin Bagiński

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 761

Obserwuj nas