PSD 2

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają czas do 13 stycznia 2018 r. na transpozycję przepisów nowej dyrektywy 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (tzw. „PSD 2” - Payment Services Directive).

Dyrektywa w całości zastąpi stosowane dotychczas przepisy dyrektywy PSD, a jej implementacja wymagać będzie istotnych zmian w treści ustawy o usługach płatniczych.

Regulacja PSD 2 jest reakcją prawodawcy europejskiego na nowe zjawiska w branży usług płatniczych. Dotyczy ona w szczególności tzw. usług świadczonych przez podmioty trzecie oparte na dostępie do rachunku płatniczego („TPP”).

Kluczowe zmiany na rynku usług płatniczych:

1. wejście na rynek płatności nowej kategorii podmiotów – dostawców usług płatniczych, będących osobami trzecimi (TPP – ang. third party provider), którzy zrewolucjonizują kształt rynku.

2. wprowadzenie nowej usługi tzw. inicjowania płatności (PIS – ang. payment initiation services) polegającej na udzieleniu dostępu do rachunku płatniczego online w celu sprawdzenia dostępności środków i wykonania płatności.

3. wprowadzenie nowej usługi tzw. informacji o rachunku (AIS – ang. account information services), polegającej na zapewnieniu użytkownikowi zagregowanych informacji online o jego rachunkach płatniczych posiadanych u różnych dostawców usług płatniczych.

4. wprowadzenie tzw. zasady „access to the account” („XS2A”) zgodnie z którą użytkownik usług płatniczych będzie miał prawo do korzystania z usług umożliwiających dostęp do informacji o rachunku oraz skorzystanie z usługi inicjowania płatności.

5. wprowadzenie tzw. silnego uwierzytelniania (SCA – ang. strong customer authentication) przy dostępie oraz realizacji zleceń z wykorzystaniem kanałów online. SCA oznacza uwierzytelnianie oparte o zastosowanie elementów z co najmniej dwóch z trzech kategorii: (i) wiedza; (ii)  posiadanie; (iii) cechy klienta.

6. zmiana zakresu zastosowania PSD 2.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 952

Obserwuj nas