Czas na polskie REIT-y

22/10/18

REIT-y (ang. Real Estate Investment Trusts) to funkcjonujące w wielu krajach na świecie spółki lub fundusze, specjalizujące się w prowadzeniu inwestycji na rynku nieruchomości, zarówno tych komercyjnych, jak i mieszkaniowych.

Mowa tu zarówno o sprzedaży określonych nieruchomości, jak też czerpaniu zysku z ich wynajmu. W Europie tego typu podmioty działają w kilkunastu krajach, m.in. Holandii i Niemczech, choć najbardziej powszechne są w Stanach Zjednoczonych. Polska najprawdopodobniej wkrótce dołączy do grupy państw, w których prawo dopuszcza funkcjonowanie REIT-ów – pod koniec września br. rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej możliwość tworzenia podmiotów ze szczególnym statusem podatkowym, znanych jako spółki typu REIT. Co to oznacza dla rynku nieruchomości?

Na jakich zasadach będą działały REIT-y w Polsce

O stworzeniu polskich REIT dyskutowano już o kilku lat w związku z dynamicznym rozwojem polskiego rynku nieruchomości komercyjnych i jednoczesnym brakiem w polskim systemie prawnym podmiotów dedykowanych temu rynkowi. W ostatnim okresie dyskusja była nakierowana już nie tyle na potrzebę ich uregulowania, co na zakres działalności oraz formę prawną takich podmiotów. Ostatecznie opowiedziano się za ograniczonym modelem, w którym mianem polskiego REIT mogą zostać określone polskie publiczne spółki akcyjne, inwestujące w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem, w projekcie ustawy określane jako F.I.N.N. - firmy inwestujące w najem nieruchomości.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, ma on na celu zwiększenie atrakcyjności działalności gospodarczej w sektorze najmu nieruchomości mieszkalnych, wzrost zaangażowania instytucjonalnego na tym rynku, zaangażowanie na nim prywatnego kapitału krajowego (w tym inwestorów indywidualnych) oraz napływ dodatkowego kapitału na polską giełdę.

Przedmiotem inwestycji REIT-ów mają być tylko nieruchomości mieszkalne położone na terenie Polski. Mowa tu zarówno o budynkach mieszkalnych, jak również lokalach mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości. Ponadto, projekt ustawy przewiduje możliwość inwestycji w budynki i lokale pełniące funkcje internatów i akademików, a także te przeznaczone do prowadzenia placówek zapewniających opiekę nad seniorami, osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi.

Do powszechności REIT-ów w Polsce mogą przyczynić się zachęty podatkowe i prawne przewidziane w ustawie. Są to m.in. nominalnie niższy CIT pod warunkiem wypłaty dywidendy, zwolnienia dywidend od podatku dochodowego oraz obowiązek corocznej wypłaty dywidendy. Co ważne, regulacja przewiduje też szereg rozwiązań, których celem jest obniżenie profilu ryzyka F.I.N.N. (np. dywersyfikacja aktywów czy nadzór Komisji Nadzoru Finansowego). Wszystkie te czynniki mogą zachęcać inwestorów, zarówno drobniejszych, jak również profesjonalnych, do zaangażowania kapitału w tego rodzaju spółki.

Dla kogo REIT-y będą atrakcyjną formą inwestowania

Rozpoczęcie działalności przez REIT-y w Polsce jest szansą na zwiększenie stopnia instytucjonalizacji rynku najmu nieruchomości w Polsce i może okazać się korzystne dla wielu stron. Zyska na tym cały rynek kapitałowy z racji napływu dodatkowych funduszy, a także inwestorzy, przede wszystkim ci mniejsi, dla których obowiązek wypłat dywidendy przez F.I.N.N. oraz mechanizmy obniżające ryzyko inwestycji są wyjątkowo atrakcyjne. Wreszcie, REIT-y wpłyną także na zwiększenie podaży mieszkań o dobrym standardzie, co może przynieść obniżkę czynszów przy jednoczesnym podniesieniu poziomu usług najmu. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkania.

Skontaktuj się z nami

Wojciech Trzciński

Wojciech Trzciński

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 653

Piotr Majewski

Piotr Majewski

Associate, Radca prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 411

Obserwuj nas