Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Alert Prawny: Regulacyjne Standardy Techniczne do SFDR

Proponowane podejście Komisji Europejskiej do wykonania obowiązków ujawnieniowych z obszaru ESG

11/04/22

6 kwietnia 2022 r. Komisja Europejska opublikowała projekt rozporządzenia delegowanego (“Akt delegowany”) do Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR")1. Projekt obejmuje regulacyjne standardy techniczne (“RTS”), precyzujące formę i treść obowiązków nakładanych przez SFDR. 

SFDR reguluje obszar ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze finansowym, mając na celu zwiększenie porównywalności wskazanych informacji oraz zapobieganie zjawisku greenwashingu. Nakłada obowiązki na uczestników rynku finansowego, w tym twórców produktów finansowych, oraz doradców finansowych. 

Akt delegowany reguluje następujące obszary ujawnień:

  • Publikacja podejścia do głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju (ang. principal adverse impacts) (art. 4 SFDR), w tym lista wskaźników zrównoważonego rozwoju,

  • Ujawnienia przedkontraktowe dotyczące oceny ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na poziomie produktu (art. 6 SFDR), 

  • Ujawnienia przedkontraktowe dotyczące produktów kwalifikowanych jako zrównoważone na mocy art. 8 i art. 9 SFDR (tzw. light green products oraz dark green products),

  • Publikacja informacji dotyczących produktów zrównoważonych na stronie internetowej. 

Długo wyczekiwany projekt został oparty o projekty Regulatory Technical Standards opublikowane przez Europejskie Urzędy Nadzoru (ESA) w dniu 3 lutego 2021 r. oraz 22 października 2021 r. W celu zapewnienia spójności obowiązków nakładanych SFDR, Komisja połączyła oba projekty RTS w jeden akt delegowany. 

Akt delegowany stosowany będzie od 1 stycznia 2023 r. Pierwsze oświadczenia obejmujące principal adverse impacts i wskaźniki zrównoważonego rozwoju publikowane będą w terminie do 30 czerwca 2023 r., obejmując 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. jako pierwszy okres referencyjny. Dla spółek wiąże się to z obowiązkiem zbierania danych za rok 2022 na potrzeby ujawnień.

SFDR wraz z Aktem delegowanym, jak również Rozporządzenie ws Zielonej Taksonomii regulują obszar ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze finansowym. Akt delegowany jako projekt aktualnie będzie podlegać zatwierdzeniu na drodze legislacyjnej UE. 

Tekst Aktu delegowanego wraz z załącznikami dostępny jest pod linkiem.


Źródło:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 317, str. 1 z późn. zm.)

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner PwC Legal, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 324

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 952

Weronika  Wojturska

Weronika Wojturska

Associate PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 473

Zuzanna  Machniak

Zuzanna Machniak

Associate PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 680

Obserwuj nas