Chmura obliczeniowa w sektorze usług finansowych

Zalety chmury

Elastyczność kosztowa i technologiczna chmury obliczeniowej, to cechy sprawiające, że staje się ona coraz popularniejszym rozwiązaniem w sektorze usług finansowych.

Zalety te mają szczególne znaczenie właśnie teraz. Chmura pozwala przezwyciężać wiele problemów, jakie wywołała pandemia COVID-19. Zdecydowana większość usług chmurowych opiera się na modelu, w którym koszty są bezpośrednio powiązane z wykorzystywanymi zasobami. To czyni ją doskonałym narzędziem umożliwiającym redukcję nakładów inwestycyjnych i kosztowych (OPEX oraz CAPEX). Dzięki temu rozwój rozwiązań chmurowych nie wymaga długofalowych inwestycji.

Warto o tym wspomnieć, bo dekoniunktura gospodarcza jakiej doświadczamy wpływa na wysokość wydatków firm w  obszarze IT. Budżety inwestycyjne są ograniczane, spadają również nakłady na nowe technologie. Czy cięcia mogą dotknąć chmur obliczeniowych? Niekoniecznie. Ich implementacja może wesprzeć sektor usług finansowych w wychodzeniu z kryzysu. Szczególne znaczenie w aktualnych realiach ekonomicznych mają bowiem: możliwości ograniczania kosztów oraz optymalizacja istniejących procesów.

Właśnie w tych obszarach chmura może pomóc. Dzięki niej zniwelowane zostają ograniczenia jakie narzuca posiadana infrastruktura informatyczna, i znacząco ograniczone nakłady na jej rozwój. Jednocześnie  otwiera możliwość uproszczenia procesów i struktury organizacyjnej przy jednoczesnej poprawie dostępu do danych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że chmura obliczeniowa wspiera bezpieczeństwo znacznie efektywniej i taniej niż  działania inne podejmowane przez instytucje finansowe.

Rozwój w nowej rzeczywistości

Jeszcze niedawno siłą napędzającą zmiany w sektorze usług finansowych, wskazywaną przez prezesów banków w Polsce, była coraz głębsza konsolidacja sektora. Jak zauważali, większe organizacje to szersze możliwości działania. Pandemia wpłynęła jednak sytuację na rynku. Wychodząc z niej sektor bankowy będzie musiał kłaść jeszcze większy nacisk na poprawę efektywności i ograniczanie kosztów.

Jak zatem pogodzić te dwie często przeciwstawne potrzeby? Kluczem jest dalsza cyfryzacja sektora bankowego. Transformacja funkcji front i back office przy pomocy technologii chmurowej sprzyja optymalizacji procesów. Chmura to także sprawne skalowanie działalności oraz możliwość sprawnego wdrażania innowacji. Te ostatnie są szczególnie istotne dla utrzymania przewagi konkurencyjnej i obniżania kosztów działalności.

Wyzwania

Oczywiście, chmura to też wyzwania. Migracja powoduje konieczność nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i rozwój odpowiednich kompetencji wewnątrz organizacji. Ważną kwestią jest też analiza i stałe dostosowywanie się do ewoluującego otoczenia regulacyjnego. Dotyczy to trzech podstawowych obszarów prawnych i proceduralnych:

  • uwarunkowań ustawowych na poziomie państwa lub regionu (jak np. Europejski Obszar Gospodarczy – EOG),
  • uwarunkowań szczegółowych odnoszące się do poszczególnych branż,
  • wewnętrznych polityk korporacyjnych.

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Marek Młyniec

Marek Młyniec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 227 467 002

Paweł Matulewicz

Paweł Matulewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 609 99 14 92

Obserwuj nas