Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Obywatele Ukrainy w Polsce – wzmożone zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem Ukraińców

03/07/17

Od dłuższego czasu obserwujemy wzmożone zainteresowanie obywateli Ukrainy wykonywaniem pracy w Polsce, z którego coraz intensywniej zaczynają korzystać polscy pracodawcy

Zainteresowanie to wzrosło w związku ze zniesieniem 11 czerwca br. wiz do strefy Schengen dla obywateli Ukrainy. Umożliwi to pracodawcom polskim szybsze zatrudnianie cudzoziemców pochodzących z Ukrainy.


W związku ze zniesieniem obowiązku wizowego dla obywateli Ukrainy, polscy pracodawcy mogą zatrudniać Ukraińców na podstawie zezwolenia na pracę czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (bez konieczności kilkutygodniowego oczekiwania na wizę wydawaną przez polskie konsulaty na Ukrainie). 
 

Co to oznacza dla pracodawcy?

Podpisanie umowy o ruchu bezwizowym pomiędzy Ukrainą a strefą Schengen, znacznie skróci okres oczekiwania na podjęcie pracy przez pracownika ukraińskiego. 
 

W czym możemy pomóc?

Naszą wiedzą i doświadczeniem służymy pracodawcom zamierzającym zatrudnić obcokrajowca oraz cudzoziemcom potrzebującym zalegalizować swój pobyt w Polsce. Pomagamy we wszelkich formalnościach koniecznych do zatrudnienia Ukraińców w Polsce oraz do zapewnienia ich legalnego pobytu w naszym kraju, a w szczególności:

  • dokonujemy badania lokalnego rynku pracy;
  • uzyskujemy zaświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  • uzyskujemy zezwolenia na pracę oraz karty pobytu.

Skontaktuj się z nami

Mariusz Ignatowicz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4795

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Dyrektor, Zespół ds. podatków pracowniczych i usług imigracyjnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 18 4764

Agnieszka Kucharska

Starszy Menedżer, Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, PwC Polska

Tel.: +48 (22) 746 4963

Obserwuj nas