Przychód z nieodpłatnego świadczenia polegającego na korzystaniu ze znaku towarowego

13/03/18

Nieodpłatne korzystanie ze znaku towarowego podmiotu z grupy kapitałowej

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na interpretację indywidualną wydaną 20 lutego 2018 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dotyczącą przychodu z nieodpłatnego świadczenia polegającego na korzystaniu – bez wynagrodzenia – ze znaku towarowego należącego do innego podmiotu w grupie kapitałowej (nr 0111-KDIB1-2.4010.440.2017.2.PH).

 

Wnioskodawca w tej sprawie wskazywał, że jako członek międzynarodowej grupy kapitałowej jest zobowiązany do posługiwania się znakiem towarowym identyfikującym tę grupę na rynku. Prawa do znaku towarowego miała inna spółka w grupie, a wnioskodawca nie ponosił odpłatności tytułem korzystania z niego.

Organ podatkowy ocenił wbrew stanowisku wnioskodawcy, że w tak zarysowanej sytuacji powstaje u niego przychód podatkowy (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Kluczowym argumentem organu była w tej sprawie informacja przekazana przez samego wnioskodawcę, że funkcją znaku jest identyfikacja jego przynależności do znanej i renomowanej grupy kapitałowej. Organ podatkowy ocenił wobec tego, że możliwość korzystania z „renomowanego” znaku towarowego stanowić musi przysporzenie podatnika.

Czy zawsze jednak „renoma” jest uzyskiwana przez podatników wraz z prawem do znaku? W wielu przypadkach to polscy członkowie międzynarodowych grup kapitałowych budują w kraju renomę marek globalnych, ponosząc w tym celu niebagatelne koszty.

Po wydaniu opisanej interpretacji można spodziewać się większego zainteresowania organów podatkowych omawianym zagadnieniem. Zachęcamy do zastanowienia się, czy Państwa organizacja jest gotowa, by uzasadnić wysokość (albo brak) opłat tytułem korzystania z grupowych znaków towarowych.

 

Skontaktuj się z nami

Marcin Chomiuk
Partner
Tel.: +48 22 746 4760
Email

Obserwuj nas