e-Sprawozdania Finansowe – od października obowiązują nowe zasady sprawozdawczości finansowej

17/10/18

1 października 2018 r. weszły w życie zmiany do ustawy o rachunkowości („UoR”). Zmiany wprowadziły obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej, o określonej strukturze logicznej oraz formacie („e-SFS”).

Szczegółowe informacje

Nowelizacja  UoR wprowadziła obowiązek sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Nowy obowiązek dotyczy jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z UoR.

Od 1 października 2018 r. podmioty te sporządzają e-SFS w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów – link.                                                                                    

e-SFS a MSR

Natomiast, jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSR") sporządzają je w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Do chwili obecnej nie zostały one jednak opublikowane.

e-SFS w praktyce

Celem zapoznania się z opublikowanymi strukturami logicznymi e-SFS, można użyć narzędzi umożliwiających przeglądanie struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego („JPK”), gdyż resort finansów wykorzystał w tym przypadku to samo rozwiązanie, jak dla JPK (XSD- XML Schema Definition).

Jak możemy pomóc

PwC posiada dedykowaną aplikację Taxolite oraz metodykę i doświadczenie w realizacji projektów raportowania danych w formie  JPK.

Zakres naszego wsparcia obejmować może także:

  • doradztwo w interpretacji wymagań dla e-SFS,
  • usługowe generowanie e-sfs (xml)
  • warsztaty / konsultacje dotyczące wymagań dla e-SFS i możliwych koncepcji raportowania.
  • wiecej na www.pwc.pl/e-sprawozdania

Porozmawiajmy

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z powyższą informacją, prosimy o kontakt z osobami wskazanymi poniżej.

 

Skontaktuj się z nami

Marcin  Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Obserwuj nas