Dalsze zmiany w organizacji inspektoratów ochrony środowiska

Resort środowiska kontynuuje obraną ścieżkę i przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Powyższe jest oczywiście związane z nową organizacją Państwowego Monitoringu Środowiska, który będzie realizowany wyłącznie na poziomie krajowym, czyli przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

 

Projekt wskazuje, że w ramach każdego inspektoratu obligatoryjnie mają funkcjonować dwie komórki organizacyjne:

  • wydział inspekcji
  • wydział prawny

Dodatkowo projekt m.in.:

  • umożliwia wyodrębnienia w strukturze wydziału inspekcji grupy interwencyjno-wyjazdowej, a także innych grup o charakterze zadaniowym
  • reguluje organizację delegatur wojewódzkiego inspektoratu przy wykonywaniu zadań kontrolnych

Projekt ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy pomoc w przeglądzie prowadzonej działalności pod kątem wybranych regulacji środowiskowych, tak aby określić czy zostały spełnione wszystkie wymagania zawarte w przepisach. Oferujemy także usługi doradcze w zakresie działań, które powinny zostać podjęte w przypadku odkrycia niezgodności z ustawą.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner

Tel.: +48 502 184 846

Krzysztof Wiński

Starszy menedżer

Tel.: +48 519 506 434

Obserwuj nas