Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR) wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

14/12/18

Ustawa wprowadzająca obowiązek raportowania schematów podatkowych w Polsce jest implementacją dyrektywy Rady UE 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r.

Zmienia dyrektywę 2011/16 / UE w dziedzinie opodatkowania, w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (dalej: DAC6). Dyrektywa ta weszła w życie z dniem 25 czerwca 2018 roku. 

 

 

Polskie przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych mają znacznie szerszy zakres w porównaniu z dyrektywą DAC6. Definicja podlegających zgłaszaniu uzgodnień obejmuje także inne niż transgraniczne schematy podatkowe (schematy krajowe). Rozszerzony został również zakres schematów objętych regulacjami, w odniesieniu do schematów krajowych raportowaniu podlegają także schematy obejmujące podatek VAT.

Polskie przepisy dotyczące MDR także znacznie przyspieszają datę wejścia w życie nowych obowiązków -  wchodzą w życie już od 1 stycznia 2019 r., a nie 1 lipca 2020 r., jak określono w DAC6.

Podobnie jak  przewidziano w dyrektywie DAC6, raportowanie będzie miało zastosowanie do schematów transgranicznych, w przypadku których pierwszy etap realizacji nastąpi po dniu 25 czerwca 2018 r.

Polskie przepisy zawierają także rozszerzony katalog 24 cech rozpoznawczych (w przeciwieństwie do 15 zawartych w DAC6) wskazujących na potencjalne zastosowanie danego schematu do agresywnej optymalizacji podatkowej. Tylko 11 cech rozpoznawczych wymaga w celach raportowych wystąpienia potencjalnej korzyści podatkowej, w przypadku pozostałych cech rozpoznawczych raportowanie jest obligatoryjne w każdym przypadku.

Zakres obowiązywania ustawy

MDR wymaga raportowania:

  • transgranicznych schematów podatkowych, w odniesieniu do których pierwsze działanie związane z ich realizacją zostało wykonane po dniu 25 czerwca 2018 r;
  • krajowych schematów podatkowych, w odniesieniu do których pierwsze działanie związane z ich realizacją zostało wykonane po 1 listopada 2018 r.

W powyższym przypadku obowiązek zgłaszania schematów został przesunięty na 30 czerwca 2019 r.

Obowiązek raportowania dotyczący schematów podatkowych udostępnionych lub wdrożonych po 1 stycznia 2019 r. powstaje w ciągu 30 dni od daty udostępnienia lub wdrożenia schematu podatkowego.

Istotne wątpliwości pojawiają się w zakresie stosowania przepisów MDR w praktyce, np. jaki podmiot ma status promotora, które ustalenia należy zgłosić lub czy pośrednik powinien zbadać także inne umowy, niż te, które dostarczył mu podatnik.

Polskie regulacje MDR są więc niejasne pod wieloma względami. Nie ma praktyki ani oficjalnych wytycznych, jak należy je interpretować. Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje społeczne i wskazuje, że objaśnienia zostaną wydane na początku 2019 r.

Sankcje

Brak zgłoszenia lub inna niezgodność regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych może wiązać się z karami pieniężnymi:

  • do 10 mln PLN w stosunku do podmiotu będącego promotorem,
  • do 21,6 mln PLN w przypadku osób odpowiedzialnych za dokonanie zgłoszenia.

Podatnicy, których przychody lub koszty przekraczają kwotę 8 mln PLN w poprzednim roku podatkowym, mogą być zobowiązani wprowadzić wewnętrzną procedurę dotyczącą wypełniania zobowiązań wynikających z wdrożenia regulacji dyrektywy DAC6 do końca 2018 r., w przeciwnym razie grozi im kara w wysokości do 2 mln PLN.

 

Skontaktuj się z nami

Sławomir  Krempa

Sławomir Krempa

Partner, Doradztwo podatkowe

Tel.: +48 22 746 6874

Robert Jurkiewicz

Robert Jurkiewicz

Partner

Tel.: +48 519 507 080

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner

Tel.: +48 502 184 864

Obserwuj nas