Świetne perspektywy dla branży gier wideo w Polsce. Rusza kolejna edycja Programu GameINN

10/01/19

Zgodnie z danymi z raportu PwC „Entertainment and Media Outlook 2018-2022”, polski rynek gier wideo jest trzecim co do wielkości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z przychodami na poziomie 430 mln dolarów w 2017 r.

Według szacunków przychody tej branży na koniec 2018 r. mogły wynieść nawet ok. 474 mln dolarów. Wynik ten robi wrażenie głównie ze względu na fakt, że branża gier wideo w Polsce jest stosunkowo młoda. Globalne sukcesy takich firm jak CD Projekt, Techland czy 11 bit studios przyczyniły się do tego, że na polską branżę gier zaczął patrzeć cały świat. Co istotne, międzynarodowe sukcesy takich produkcji jak „This War of Mine”, „Frostpunk” czy „SUPERHOT” sprawiły, że rodzima branża przestała być postrzegana wyłącznie przez pryzmat „Wiedźmina”.

Szybki rozwój sektora gier wideo w Polsce jest dodatkowo stymulowany poprzez systematycznie poszerzaną ofertę zachęt inwestycyjnych dla rodzimych producentów. Jedną z form wsparcia branży gier wideo, która cieszyła się w poprzednich dwóch edycjach bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, jest Program Sektorowy GameINN, który daje możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji na realizację projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw z branży gier wideo. Najbliższy nabór GameINN zostanie ogłoszony 15 stycznia i potrwa następnie od 15 marca do 14 czerwca 2019 r.

GameINN – program sektorowy wspierający branżę gier wideo

GameINN wspiera projekty badawczo-rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, a jego głownym celem jest zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym oraz aktywności B+R w sektorze gier wideo i liczby innowacji w perspektywie do 2023 r. GameINN został zainicjowany przez Porozumienie Polskie Gry przy współpracy z PwC. Projekty badawczo-rozwojowe w rozumieniu tego programu to przedsięwzięcia mające na celu opracowanie nowych, innowacyjnych produktów, usług lub procesów, charakteryzujących się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, co w praktyce przekłada się na opracowywanie nowych algorytmów i elementów gier wideo (platformy, silniki, techniki przetwarzania) czy też technologii oraz narzędzi, które umożliwiają wsparcie ich procesu wytwórczego. Przeciętny okres realizacji tego typu projektów w sektorze wynosi od roku do dwóch lat.  

Program GameINN jest programem otwartym, co oznacza, że z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy związani z sektorem, których projekty wpisują się w szeroki zakres tematyczny programu, a nie tylko i wyłącznie producenci gier, przy czym możliwa do pozyskania dotacja może wynosić od 25% do 80% ponoszonych kosztów kwalifikowanych prac B+R. Należy jednak pamiętać, że realizowany projekt musi spełnić wymagania odnośnie minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych. W ostatnim naborze wartość ta została obniżona na wniosek najmniejszych podmiotów branży gier wideo do poziomu 400 tys. zł. Co równie istotne, w ramach GameINN wspierane są projekty realizowane poza obszarem województwa mazowieckiego (miejsce realizacji projektu oznacza w pierwszej kolejności lokalizację, w której dojdzie do poniesienia największej kwoty kosztów).

Program ten jest traktowany przez branżę jako jedna z atrakcyjniejszych form wsparcia. O skali dotychczasowego zainteresowania GameINN świadczy fakt, że w dwóch poprzednich edycjach konkursu, przedsiębiorcy złożyli 162 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 420 mln zł. Finalnie, komisje konkursowe zdecydowały się przyznać wsparcie dla 76 projektów w kwocie aż 208 mln zł. Wynik ten sprawił, że GameINN jest niekwestionowanym liderem wśród programów sektorowych, jeżeli chodzi o zainteresowanie przedsiębiorców, co przekłada się na to, że pula tegorocznej edycji GameINN będzie ponownie wynosić ok. 100 mln zł. Należy jednak pamiętać, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem GameINN oraz na zbliżający się termin naboru, producenci gier już dzisiaj powinni zacząć się zastanawiać nad aplikowaniem o dofinansowanie, tak aby zdążyć ze złożeniem wniosku w stosownym terminie.

Wsparcie dla gier kulturowych

W ostatnim kwartale 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo, która pozwoli na odliczenie od podstawy podatku dochodowego kwoty poniesionych na tworzenie gier wideo kosztów wydatków kwalifikowanych. Przy stawce podatku 19% pozwoli to na oszczędność 19 zł z każdych wydanych na produkcję gier 100 zł. Analogiczne rozwiązania funkcjonują już z sukcesami m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii, a nad ich wprowadzeniem pracują Niemcy, Belgia, Włochy i Dania. Polski mechanizm będzie wykorzystywał rozwiązania z modelu brytyjskiego i francuskiego, a jego wdrożenie pozwoli na stymulację sektora w kraju i utrzymanie konkurencyjności polskich producentów. Obecnie nie jest jeszcze znany dokładny termin wejścia tej ulgi w życie.

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas