Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie MDR

01/02/19

31 stycznia Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało Objaśnienia dotyczące stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych – Mandatory Disclosure Rules, MDR.

 

Zastosowanie się do Objaśnień MDR daje podatnikom moc ochronną na zasadach podobnych do indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Objaśnienia MDR nie stanowią jednak źródła prawa.

Objaśnienia MDR wpłyną w bardzo dużym stopniu na praktykę stosowania regulacji MDR. Ministerstwo Finansów omawia w Objaśnieniach MDR obszernie zarówno ogólne kwestie związane np. z celem regulacji, jak również przedstawia swoją wykładnię odnośnie szeregu kwestii szczegółowych. Objaśnienia MDR liczą aż 102 strony.

 

Wybrane zagadnienia wyjaśnione przez Ministerstwo Finansów:

Terminy raportowania

 • MF wprowadza zasadę, że „opóźnienia dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR, nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych, pod warunkiem, że obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do dnia 28 lutego 2019 r.”
 • Ponadto, opóźnione wykonanie obowiązków w marcu lub w kwietniu 2019 r. traktowane ma być jako przypadek mniejszej wagi.

View more

Biała lista

 • MF przedstawia przykłady usług, których oferowanie nie wiąże się we wskazanym przez MF zakresie z powstaniem schematów podatkowych. Takie produkty to np. PPK, PPE, IKE, IKZE. Do raportowania MDR typowo nie będą zobowiązane też podmioty korzystające z ulgi B+R czy Innovation Box.
 • Obowiązku raportowania nie kreuje też we wskazanych przez MF sytuacjach świadczenie usług w zakresie m.in. kalkulacji podatku, szkoleń czy postępowań podatkowych.
 • MF zastrzega, że czynności te mogą pod pewnymi warunkami stanowić element schematów podlegających raportowaniu.

View more

Pojęcie promotora

 • MF potwierdza, że promotorem jest zarówno podmiot realizujący określone usługi, jak i jego pracownicy, np. podejmujący kluczowe decyzje dotyczące tych usług.
 • Osoby współpracujące na zasadach B2B: „nie należy uznawać osób samozatrudnionych za promotorów, jeżeli nie dysponują oni typową dla relacji biznesowej (B2B) samodzielnością”. Takie osoby mogą być jednak wspomagającymi.

View more

Przepisy przejściowe

 • MF ostrzega, że „łączenie czynności dokonywanych po dacie granicznej z innymi, wcześniejszymi czynnościami, w celu uniknięcia obowiązku informowania o schematach podatkowych (…) nie wyłączy obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym, jeżeli czynności dokonane po dacie granicznej można uznać samoistnie za uzgodnienie będące schematem podatkowym.”

View more

Obowiązek wdrożenia procedury MDR

 • MF restrykcyjnie interpretuje przepisy dotyczące obowiązku wdrożenia przez niektórych promotorów formalnej procedury MDR.
 • Podmioty w grupach kapitałowych nabywające usługi doradztwa podatkowego mogą być zobowiązane do wdrożenia formalnej procedury zgodności z MDR, jeżeli np. udostępniają wyniki tych usług członkom swojej grupy kapitałowej (s. 97).
 • Formalną procedurę MDR muszą też wdrożyć niektóre podmioty zatrudniające osoby fizyczne, które to osoby działają jako promotorzy w stosunku do np. podmiotów powiązanych swojego pracodawcy (s. 97).
 • MF podkreśla, że brak obowiązkowej procedury zgodności z MDR zagrożony jest karą do 10 mln zł.

 

View more

Należyta staranność

 • Trudność praktyczną może stanowić wypełnienie obowiązków wspomagającego, który „powziął lub powinien był powziąć wątpliwości” co do tego, czy dana czynność jest związana ze schematem podatkowym.
 • Potencjalny wspomagający powinien ocenić na podstawie posiadanych informacji, czy zdarzenie, względem którego podejmuje się on udzielić wsparcia, może stanowić schemat podatkowy – „jeżeli (…) zidentyfikowane zostaną informacje, na podstawie których wspomagający może mieć wątpliwości, czy uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, powinny one zostać uwzględnione w ocenie”.

View more

Skontaktuj się z nami

Robert Jurkiewicz

Robert Jurkiewicz

Partner

Tel.: +48 519 507 080

Sławomir Krempa

Sławomir Krempa

Partner, Doradztwo podatkowe

Tel.: +48 22 746 6874

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner

Tel.: +48 502 184 864

Obserwuj nas