Jednolity Plik kontrolny – rośnie liczba kontroli z użyciem JPK

Organy krajowej administracji skarbowej („KAS”), prowadząc działanie kontrolne, coraz częściej żądają przedłożenia danych z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego („JPK”).

Liczba pobrań poszczególnych struktur JPK w działaniach kontrolnych prowadzonych w 2018 roku wyniosła łącznie 2003, a kontrolujący najczęściej żądali przedłożenia faktur sprzedażowych w formie JPK_FA.

Szczegółowe informacje

Zakres danych podlegających kontroli

Organy KAS w trakcie czynności kontrolnych mogą żądać od podatników przedstawienia danych w predefiniowanym formacie elektronicznym (pliku w formacie XML w uzgodnionej formie logicznej) w następującym zakresie:

 • JPK_KR - księgi rachunkowe,
 • JPK_WB - wyciągi bankowe,
 • JPK_MAG – magazyn,
 • JPK_FA – faktury,
 • JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • JPK_EWP - ewidencja przychodów.

Przypominamy, że obowiązek przedkładania JPK na żądanie w pierwszej kolejności objął tzw. dużych przedsiębiorców, tj. już od 1 lipca 2016 r.

W przypadku małych, średnich i mikroprzedsiębiorców wymóg ten obowiązuje od 1 lipca 2018 r.

 

View more

JPK a kontrola

Dotychczas kontrolujący w niskim stopniu korzystali z JPK prowadząc działania kontrolne. Natomiast, w 2018 roku nastąpił znaczący wzrost wykorzystania JPK w trakcie postępowań i kontroli prowadzonych przez ograny KAS. Z danych resortu finansów wynika, że łączna liczba pobrań poszczególnych struktur JPK ( JPK_KR, JPK_FA, JPK_WB, JPK_MAG, JPK_PKPIR, JPK_EWP) w działaniach kontrolnych w 2018 roku wyniosła 2003.

View more

JPK w 2018 roku

 • W 2018 roku najczęściej pobieranym rodzajem JPK była struktura JPK_FA, która przeznaczona jest dla raportowania faktur dokumentujących sprzedaż. Łączna liczba pobranych plików JPK_FA wyniosła 555.
 • Natomiast liczba pobranych od podatników innych plików JPK na żądanie w 2018 roku przedstawia się następująco:
 • JPK_WB –  436 plików,
 • JPK_PKPIR – 420 plików,
 • JPK_KR – 373 plików,
 • JPK_MAG – 145 plików,
 • JPK_EWP – 74 pliki.
 • W związku ze wzrostem wykorzystania JPK w trakcie czynności kontrolnych już teraz warto zweryfikować swoją gotowość do nowego sposobu raportowania danych podatkowych.

View more

Jak możemy pomóc?

PwC posiada dedykowaną aplikację Taxolite oraz metodykę i doświadczenie w realizacji projektów dotyczących JPK, pozwalających na wypełnienie wymagań stawianych w przepisach prawa i wytycznych Ministerstwa Finansów w tym zakresie. Wspieramy naszych klientów, świadcząc również usługę generowania JPK na żądanie.

Jeżeli już posiadasz rozwiązanie na potrzeby JPK

Zakres naszego wsparcia obejmować może:

 • testowanie plików JPK - polegające na sprawdzeniu zgodności technicznej i testach merytorycznych,
 • weryfikację mapowania danych na struktury JPK.

Jeżeli szukasz innego rodzaju wsparcia

Proponujemy:

 • doradztwo w interpretacji wymagań zawartych w JPK,
 • warsztaty JPK lub konsultacje dotyczące wymagań JPK i możliwych koncepcji raportowania.

 

Skontaktuj się z nami

Marcin Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner

Tel.: +48 502 184 961

Agnieszka Kurzeja

Agnieszka Kurzeja

Starszy menedżer

Tel.: +48 519 507 308

Obserwuj nas