Czy Twój JPK jest gotowy na ponowną ocenę świadectwa AEO

06/02/19

W trakcie czynności audytowych w zakresie ponownej oceny świadectwa AEO przedsiębiorcy wzywani są do przedłożenia Jednolitych Plików Kontrolnych („JPK”).

Dane z JPK mają umożliwić organom podatkowym weryfikację zmian mających wpływ na działalność podatników w obszarze zarządzania ewidencjami celnymi i systemem informatycznym oraz ocenę poziomu zintegrowania stosowanego systemu rachunkowości z ewidencjami prowadzonymi na potrzeby celne.

 

Szczegółowe informacje

Świadectwa AEO

Istniejące świadectwa AEO, które były ważne do dnia 1 maja 2016 r. zachowują ważność do czasu ich ponownej oceny.

Celem ponownej oceny istniejących świadectw Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowych („DIAS”) przeprowadzają czynności audytowe.

 

View more

AEO a JPK

W ostatnim czasie, w trakcie czynności audytowych ukierunkowanych na ponowną ocenę świadectw AEO, można zaobserwować wzrost żądań przedłożenia danych w formie JPK dla ksiąg rachunkowych (JPK_KR), ewidencji magazynowej (JPK_MAG) oraz ewidencji VAT (JPK_VAT), a także faktur sprzedażowych (JPK_FA).

Dane z JPK mają umożliwić organom podatkowym weryfikację zmian mających wpływ na działalność podatników w obszarze zarządzania ewidencjami celnymi i systemie informatycznym.

JPK stanowią też ważny element procesu oceny poziomu zintegrowania stosowanego systemu rachunkowości z ewidencjami prowadzonymi na potrzeby celne, a także ustalenia możliwości przeprowadzenia kontroli krzyżowych poprzez zestawienie stosowanych informacji z danymi przechowywanymi w systemie księgowym.

View more

Ryzyko negatywnej oceny

Jeśli po ponownej ocenie w ramach czynności audytowych wydawana jest decyzja negatywna, istniejące świadectwo AEO zostanie cofnięte.

W związku z tym zarówno przed wszczęciem czynności audytowanych ukierunkowanych na ponowną oceną świadectw AEO, jak również w ich trakcie zasadnym jest przeprowadzenie audytu plików JPK w zakresie zgodności technicznej z wymogami resortu finansów oraz przeprowadzenie przeglądu merytorycznego danych w nich zawartych.

View more

Jak możemy pomóc?

Jeżeli szukasz nowego rozwiązania na potrzeby JPK nasze wsparcie może obejmować wdrożenie aplikacji Taxolite, której funkcjonalności zapewniają m.in.:

  • raportowanie VAT (przygotowywanie JPK_VAT oraz deklaracji VAT),
  • tworzenie i testowanie pozostałych struktur JPK (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyny, faktury),
  • przygotowywanie innych kalkulacji podatkowych i deklaracji (m.in. CIT-8,
    PIT-8C, IFT, ORD-U.

Jeżeli już posiadasz rozwiązanie na potrzeby JPK

Zakres naszego wsparcia obejmować może również:

  • wsparcie w toku czynności audytowych lub przeprowadzenia symulacji czynności audytowych w zakresie świadectwa AEO,
  • przegląd plików JPK - polegający na sprawdzeniu zgodności technicznej i testach merytorycznych,
  • weryfikację mapowania danych na struktury JPK.

Skontaktuj się z nami

Marcin  Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner

Tel.: +48 502 184 961

Tomasz  Kassel

Tomasz Kassel

Partner

Tel.: +48 502 184 846

Agnieszka Kurzeja

Agnieszka Kurzeja

Starszy menedżer

Tel.: +48 519 507 308

Jakub Matusiak

Jakub Matusiak

Dyrektor

Tel.: +48 502 184 468

Obserwuj nas