Nowy system rekompensat dla sektorów energochłonnych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje nad nowym systemem rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Ma o tym świadczyć informacja zamieszczona w dniu 18 lutego 2019 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji dotycząca nowego projektu, który został oznaczony w wykazie pod numerem UD458. Szczegółowego projektu na razie brak, ale z innych źródeł wiadomo nieco na temat proponowanych rozwiązań.

Zakres zmian

Informacja o planach wprowadzenia nowych rozwiązań znalazła się już jakiś czas temu w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zgodnie z informacją tam zamieszczoną celem projektowanych przepisów jest coroczne przyznawanie rekompensat przedstawicielom przemysłu energochłonnego ze względu na wzrost cen energii wynikających z rosnących kosztów uprawnień do emisji.

Wysokość ulgi

Wysokość osiąganej ulgi ma być uzależniona np. od:

  • poziom dochodów z aukcji uprawnień do emisji, w roku poprzedzającym rok za który przyznawane są rekompensaty;
  • wartość rekompensat dla instalacji, które złożyły wnioski o ulgę;
  • poziom intensywności pomocy publicznej w danym roku;
  • poziom krajowego wskaźnika emisyjności CO2;
  • poziom wskaźnika efektywności zużycia energii elektrycznej lub wskaźnika zużycia rezerwowej energii elektrycznej.

View more

Podmioty uprawnione do ulgi

Podmiotami uprawnionymi do uzyskania rekompensat mają być:

  • podmioty, które prowadzą instalacje w sektorach energochłonnych wskazanych w projektowanych regulacjach (ulga będzie przyznawana wyłącznie w odniesieniu do produkcji uprawnionych produktów);
  • podmioty, które zużywają energię elektryczną pochodzącą ze źródeł innych, niż własne źródła wytwórcze (nieuczestniczące w systemie ETS);
  • podmioty, które złożyły wniosek o wypłatę ulgi za poprzedni rok

 

View more

Jak możemy pomóc?

Projekt miał zostać przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2018 r. Oznacza to, że już powstały opóźnienia w jego procedowaniu. W przypadku wprowadzenia tych regulacji jeszcze w tym roku będzie szansa na skorzystanie z dodatkowego mechanizmu wsparcia dla przemysłu energochłonnego za miniony rok kalendarzowy.

Jako PwC wspieraliśmy od samego początku oraz aktywnie wspieramy przedsiębiorców z sektora przemysłu energochłonnego w korzystaniu zarówno z ulgi od obowiązku OZE jak i w zakresie tzw. częściowego zwrotu podatku akcyzowego. Z uwagi na nasze bogate doświadczenie jesteśmy w stanie profesjonalnie przeprowadzić przedsiębiorcę przez zawiłości związane z wprowadzeniem nowego systemu rekompensat w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner

Tel.: +48 502 184 846

Grzegorz Kuś

Starszy menedżer

Tel.: +48 519 507 208

Krzysztof Wiński

Starszy menedżer

Tel.: +48 519 506 434

Obserwuj nas