Jednolity Plik Kontrolny – rośnie liczba kontroli z użyciem JPK

06/05/19

W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost żądań administracji podatkowej do przedłożenia przez podatników danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK ) dla ksiąg rachunkowych (JPK_KR), ewidencji magazynowej (JPK_MAG) oraz faktur sprzedażowych (JPK_FA). 

Szczegółowe informacje

Liczba pobrań JPK na żądanie w I kw. 2019 to więcej niż 50% pobrań JPK w całym 2018 roku. Dane z JPK mają umożliwić organom podatkowym szybszą weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych oraz sprawdzić gotowość podatników do raportowania danych w tej formie. Terminy na przedstawienie raportów często nie przekraczają 3 dni.

Sankcje a JPK

Podstawową sankcją za nieprzedłożenie danych w formacie JPK na żądanie organów podatkowych może być nałożenie kary porządkowej na podstawie art. 262 Ordynacji podatkowej w wysokości do 2 800 zł.

Ponadto w przypadku braku przekazania JPK przez podatnika do tego zobowiązanego, istnieje ryzyko uznania takiego zachowania za udaremnienie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej, co może skutkować również nałożeniem kary w wymiarze od 225 zł nawet do 21,6 mln zł.

Jak PwC może pomóc?

Nasze wsparcie może obejmować wdrożenie aplikacji Taxolite, której funkcjonalności zapewniają m.in.:

  • tworzenie i testowanie struktur JPK na żądanie (księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyny, faktury),
  • automatyzację kalkulacji  i raportowania VAT (w tym JPK_VAT),
  • automatyzację w obszarze innych obowiązków podatkowych (np. CIT).
  • Zakres naszego wsparcia obejmować może również:
  • usługę generowania JPK- zarówno w ramach umowy stałej jak i w razie czynności kontrolnych,
  • audyt plików JPK  - polegający na sprawdzeniu zgodności technicznej i testach merytorycznych,
  • wsparcie przy analizie mapowania danych z systemów IT klientów na struktury JPK
  • wsparcie analityczne przy wdrożeniu rozwiązań klienta dedykowanych do JPK.

 

Skontaktuj się z nami

Marcin  Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Obserwuj nas