JPK_VDEK - nowa schema do raportowania danych z deklaracji VAT i JPK

26/09/19

Czym jest JPK_VDEK?

JPK_VDEK to nowe rozwiązanie, które umożliwi zaraportowanie w jednym pliku danych z deklaracji VAT i obecnego JPK_VAT.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wprowadzającej JPK_VDEK dane z nowej ewidencji mają przede wszystkim w szerszym zakresie służyć do celów kontrolnych i analitycznych prowadzonych przez Szefa KAS. 

Wiele nowych możliwości w tym zakresie dostarczą organom podatkowym dodatkowe elementy objęte raportowaniem zgodnie z JPK_VDEK, np. typ dokumentu zakupu i sprzedaży, czy kod grupy towarów lub usług będących przedmiotem sprzedaży. 

Wprowadzone oznaczenia pozwolą m.in. na szybką identyfikację towarów i usług szczególnie narażonych na nadużycia w zakresie podatku VAT, jak np. obrót paliwami czy elektroniką.

JPK_VDEK od kiedy?

Pierwsze rozliczenia VAT zaraportowane zgodnie ze strukturą JPK_VDEK spłyną do Szefa KAS w maju 2020 r.

Choć wydaje się to być odległym terminem, wbrew pozorom czasu na przygotowanie się do zmian jest niewiele. Odpowiednie dostosowanie systemów wymaga czasu, a nadal brak jest ostatecznej wersji struktury, według której dane należy raportować.

ponad 167 mln zł

wartość nieprawidłowości ujawnionych przy weryfikacji
rozliczeń podatku VAT z wykorzystaniem narzędzia "Silnik analiz"
w okresie czerwiec-sierpień 2019 r.

Jakie dane i w jakim celu będą przekazywane szefowi KAS?

Deklaracje VAT i pliki JPK_VAT zasilą bazy danych KAS dodatkowymi informacjami do weryfikacji poprawności rozliczeń VAT. W tym kontekście pojawia się jednak pytanie, w jakim stopniu te dane zostaną wykorzystane. 

Jak wynika z Raportu NIK z sierpnia 2019 r. „Wykorzystanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych” organy podatkowe coraz lepiej radzą sobie z wykorzystaniem danych z przesyłanych plików JPK_VAT. Mimo, iż w ocenie NIK przeprowadzona kontrola wykazała małą skalę wykorzystania JPK, to należy zauważyć, że raport obejmował okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., czyli z jednej strony początkowy okres obowiązywania JPK VAT, a z drugiej czas, w którym tym obowiązkiem stopniowo byli obejmowani kolejni podatnicy. To co przede wszystkim pokazał raport NIK, to rosnące wykorzystanie danych zawartych w JPK_VAT w czynnościach sprawdzających oraz kontrolach podatkowych. Same kontrole wspierane danymi z elektronicznej ewidencji ujawniły nieprawidłowości w rozliczeniach VAT na kwotę blisko 267 mln zł. Dodatkowo JPK odniósł jednoznacznie pozytywny wpływ w zakresie wykorzystania zgromadzonych danych do przeprowadzenia zajęć egzekucyjnych lub zabezpieczających.

Intensyfikację działań w zakresie kontroli z wykorzystaniem danych zgromadzonych od podatników potwierdzają także ostatnio opublikowane wyniki w zakresie wdrożenia nowoczesnego narzędzia analitycznego, jakim jest „Silnik Analiz”. Zgodnie z komunikatem na stronie KAS weryfikacja rozliczeń podatku VAT z wykorzystaniem tego narzędzia w okresie tylko od czerwca do sierpnia 2019 r. ujawniła nieprawidłowości o wartości ponad 167 mln zł. Ostateczna kwota może być znacznie większa, ponieważ szacowana wartość nieprawidłowości w sprawach, w których czynności sprawdzające i kontrole podatkowe nadal trwają to ponad 113 mln zł.

Sankcje

To, jak wielką wagę ma dla organów podatkowych pozyskanie danych z nowej struktury JPK_VAT odzwierciedlają również zmiany w zasadach odpowiedzialności na gruncie przepisów kodeksu karno-skarbowego, a także kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, w przypadku braku ich korekty, czy złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni.

Jak przedsiębiorcy mogą się przygotować do nowych wymogów? 

W kontekście wejścia w życie JPK_VDEK kluczowe jest odpowiednie przygotowanie się do zmian:

  • skoncentrowanie na wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności w systemach finansowo-księgowych
  • zidentyfikowanie danych objętych raportowaniem
  • ustalenie rozwiązań pozwalających na wewnętrzną analizę poprawności raportowanych danych
  • sprawne korygowanie błędów

Skontaktuj się z nami

Magdalena Brzuszczyńska

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 295

Agnieszka Kurzeja

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 308

Obserwuj nas