JPK_VDEK - nowa schema do raportowania danych z deklaracji VAT i JPK

04/06/20

18 października 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie określające szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji podatku VAT, które będą objęte nowym ujednoliconym plikiem JPK_V7 (tzw. JPK_VDEK).

Tego samego dnia Ministerstwo Finansów udostępniło nowe wersje struktur JPK_V7 dla rozliczeń miesięcznych oraz kwartalnych.

Czym jest JPK_VDEK?

JPK_VDEK to nowe rozwiązanie, które umożliwi zaraportowanie w jednym pliku danych z deklaracji VAT i obecnego JPK_VAT.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wprowadzającej JPK_VDEK dane z nowej ewidencji mają przede wszystkim w szerszym zakresie służyć do celów kontrolnych i analitycznych prowadzonych przez Szefa KAS. 

Wiele nowych możliwości w tym zakresie dostarczą organom podatkowym dodatkowe elementy objęte raportowaniem zgodnie z JPK_VDEK, np. typ dokumentu zakupu i sprzedaży, czy kod grupy towarów lub usług będących przedmiotem sprzedaży. 

Wprowadzone oznaczenia pozwolą m.in. na szybką identyfikację towarów i usług szczególnie narażonych na nadużycia w zakresie podatku VAT, jak np. obrót paliwami czy elektroniką.

Nowa ewidencja

JPK_V7 będzie się składał z dwóch części: ewidencji zakupów i sprzedaży prowadzoną dla celów VAT oraz deklarację VAT-7 i VAT-7K, przy czym obie części będą musiały być wypełnione oddzielnie.

Opublikowane Rozporządzenie określiło ostateczny zakres danych wymaganych nową strukturą JPK, jednocześnie objaśniając sposób wypełniania przekazywanej ewidencji.

W części ewidencyjnej nowej struktury VAT pojawią się dodatkowe elementy, służące organom podatkowym do pogłębionych analiz przesyłanych danych. Podatnicy będą zobowiązani do oznaczania sprzedaży niektórych towarów, zaliczanych do grupy zwiększonego ryzyka wyłudzeniami VAT. Obowiązek ten dotknie m.in. sprzedaży alkoholu, nieruchomości, elektroniki, samochodów i części samochodowych czy tytoniu.

Ponadto, podatnicy będą zobowiązani do oznaczania faktur objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split-payment), a także niektórych rodzajów usług (np. kod 12 dla usług niematerialnych).  

Wśród nowych wymogów znajduje się m.in. obowiązek oznaczania dokumentów sprzedaży oraz zakupu określonymi typami dokumentów. Zmieniają się również zasady wykazywania w plikach JPK sprzedaży paragonowej. Faktury, które zostaną wystawione do paragonów należy oznaczyć kodem „FP” i wykazać w ewidencji w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione.

Wprowadzane oznaczenia nie będą wymagały raportowania w pliku JPK faktur w rozbiciu na poszczególne linie. Wymagane informacje będą udzielane w formie znacznika ważnego dla całego dokumentu 

JPK_VDEK od kiedy?

Pierwsze rozliczenia VAT zaraportowane zgodnie ze strukturą JPK_VDEK spłyną do Szefa KAS w październiku 2020 r.

Choć wydaje się to być odległym terminem, wbrew pozorom czasu na przygotowanie się do zmian jest niewiele. Odpowiednie dostosowanie systemów wymaga czasu, a nadal brak jest ostatecznej wersji struktury, według której dane należy raportować.

ponad 167 mln zł

wartość nieprawidłowości ujawnionych przy weryfikacji
rozliczeń podatku VAT z wykorzystaniem narzędzia "Silnik analiz"
w okresie czerwiec-sierpień 2019 r.

Jakie dane i w jakim celu będą przekazywane szefowi KAS?

Deklaracje VAT i pliki JPK_VAT zasilą bazy danych KAS dodatkowymi informacjami do weryfikacji poprawności rozliczeń VAT. W tym kontekście pojawia się jednak pytanie, w jakim stopniu te dane zostaną wykorzystane. 

Jak wynika z Raportu NIK z sierpnia 2019 r. „Wykorzystanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w postępowaniach i kontrolach podatkowych” organy podatkowe coraz lepiej radzą sobie z wykorzystaniem danych z przesyłanych plików JPK_VAT. Mimo, iż w ocenie NIK przeprowadzona kontrola wykazała małą skalę wykorzystania JPK, to należy zauważyć, że raport obejmował okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., czyli z jednej strony początkowy okres obowiązywania JPK VAT, a z drugiej czas, w którym tym obowiązkiem stopniowo byli obejmowani kolejni podatnicy. To co przede wszystkim pokazał raport NIK, to rosnące wykorzystanie danych zawartych w JPK_VAT w czynnościach sprawdzających oraz kontrolach podatkowych. Same kontrole wspierane danymi z elektronicznej ewidencji ujawniły nieprawidłowości w rozliczeniach VAT na kwotę blisko 267 mln zł. Dodatkowo JPK odniósł jednoznacznie pozytywny wpływ w zakresie wykorzystania zgromadzonych danych do przeprowadzenia zajęć egzekucyjnych lub zabezpieczających.

Intensyfikację działań w zakresie kontroli z wykorzystaniem danych zgromadzonych od podatników potwierdzają także ostatnio opublikowane wyniki w zakresie wdrożenia nowoczesnego narzędzia analitycznego, jakim jest „Silnik Analiz”. Zgodnie z komunikatem na stronie KAS weryfikacja rozliczeń podatku VAT z wykorzystaniem tego narzędzia w okresie tylko od czerwca do sierpnia 2019 r. ujawniła nieprawidłowości o wartości ponad 167 mln zł. Ostateczna kwota może być znacznie większa, ponieważ szacowana wartość nieprawidłowości w sprawach, w których czynności sprawdzające i kontrole podatkowe nadal trwają to ponad 113 mln zł.

Sankcje

To, jak wielką wagę ma dla organów podatkowych pozyskanie danych z nowej struktury JPK_VAT odzwierciedlają również zmiany w zasadach odpowiedzialności na gruncie przepisów kodeksu karno-skarbowego, a także kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, w przypadku braku ich korekty, czy złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni.

W przepisach dotyczących nowego JPK_V7 nie zamieszczono definicji błędu. Karaniu będą podlegać te błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji (np. niewłaściwy format daty sprzedaży czy wprowadzenie numeru NIP dostawcy w polu przewidzianym dla numeru dowodu zakupu).

 

Jak przedsiębiorcy mogą się przygotować do nowych wymogów? 

W kontekście wejścia w życie JPK_VDEK kluczowe jest odpowiednie przygotowanie się do zmian:

  • skoncentrowanie na wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności w systemach finansowo-księgowych
  • zidentyfikowanie danych objętych raportowaniem
  • ustalenie rozwiązań pozwalających na wewnętrzną analizę poprawności raportowanych danych
  • sprawne korygowanie błędów

Skontaktuj się z nami

Marcin  Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 961

Magdalena Brzuszczyńska

Magdalena Brzuszczyńska

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 295

Tomasz Sitarek

Tomasz Sitarek

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 601

Obserwuj nas