Nowe wytyczne OECD dla administracji podatkowych dotyczące definicji właściciela rzeczywistego (beneficial owner)

W dniu 20.03.2019 r. na stronie OECD został opublikowane pierwszy w historii zestaw wytycznych dotyczących rzeczywistego właściciela (beneficial owner).

Wytyczne zostały przygotowane przez Sekretariat Światowego Forum ds. Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych we współpracy z Międzyamerykańskim Bankiem Rozwoju.

Stan faktyczny

Celem nowych wytycznych jest pomoc rządom państw OECD oraz krajom rozwijającym się we wdrożeniu globalnych standardów i narzędzi dla administracji podatkowych pozwalających na dostęp do wiarygodnych informacji o tym, kto jest rzeczywistym właścicielem za spółką lub inną osobą prawną, tak by efektywniej zapobiegać unikaniu opodatkowania oraz nielegalnym operacjom finansowym dokonywanym przy wykorzystaniu niejasnych struktur prawnych.

Wytyczne zostały opracowane przez OECD, ponieważ dotychczasowe rekomendacje dotyczące problematyki rzeczywistego właściciela nie zapewniały konkretnych metod wdrożenia, zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Aby ułatwić decydentom wybór sposobu wdrożenia  wytyczne zawierają rekomendacje, z których kraje mogą skorzystać przy wdrażaniu ram prawnych i nadzorczych w celu identyfikacji, gromadzenia i utrzymywania niezbędnych informacji dotyczących rzeczywistych właścicieli.

Wytyczne obejmują istotne kwestie dotyczące pojęcia beneficial owner, w tym m.i.n:

  • definicję beneficial owner, kryteria jego identyfikacji, i ich znaczenie dla przejrzystości w sektorach finansowym i niefinansowym;
  • techniczne aspekty kryteriów dotyczących pojęcia beneficial owner, uwzględniające różnice między osobami prawnymi i porozumieniami prawnymi (takimi jak fundusze powiernicze) oraz działania podejmowane na szczeblu międzynarodowym w celu zapewnienia dostępności informacji, które mogą być przydatne przy określeniu rzeczywistego właściciela;
  • sposoby stosowania w praktyce zasad dotyczących pojęcia beneficial owner w ramach wzajemnej wymiany informacji podatkowych;
  • wyjaśnienia dotyczące  kluczowej roli problematyki rzeczywistego właściciela w kontekście automatycznej wymiany informacji podatkowych w jurysdykcjach na całym świecie.

Wytyczne stanową pierwszy praktyczny przewodnik swobodnie dostępny dla krajów wdrażających międzynarodowe standardy przejrzystości podatkowej. Zgodnie z zapowiedziami OECD będą one regularnie aktualizowane w celu uwzględnienia aktualnych doświadczeń  i rekomendacji Światowego Forum ds. Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych przy OECD.

Co to dla mnie oznacza?

Tematyka związana z definicją właściciela rzeczywistego budzi liczne kontrowersje i niejasności. Bez wątpienia nowo opublikowany dokument OECD może pomóc w ujednoliceniu tego pojęcia w relacjach podatników z organami podatkowymi. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze w jaki sposób wytyczne zostaną wykorzystane przez poszczególne kraje, ale z pewnością można stwierdzić, że wydany dokument sanowi krok w dobrą stronę.

 

Skontaktuj się z nami

Sławomir  Krempa

Sławomir Krempa

Partner

Tel.: +48 22 746 6874

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner

Tel.: +48 502 184 864

Michał Małkiewicz

Michał Małkiewicz

Starszy Menedżer

Tel.: +48 519 504 605

Paweł Wielgoławski

Paweł Wielgoławski

Menedżer

Tel.: +48 519 50 6433

Obserwuj nas