Ustawa CRS | 11 kwietnia prezydent podpisał nowelizację

Prezydent RP podpisał 11 kwietnia 2019 r. ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Nowelizowana została m.in. ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Common Reporting Standard). Ustawa uzupełnia wymogi w zakresie identyfikacji rachunków finansowych nałożone na instytucje finansowe. 

Ustawa CRS, a nowe obowiązki instytucji finansowych:

Dodatkowe raportowanie

Podmioty zobowiązane powinny zapewnić wdrożenie nowych obowiązków w zakresie identyfikacji i raportowania klientów z tzw. okresu przejściowego (1 stycznia 2016 r. – 30 kwietnia 2017 r.).

Zmiany procesów

Ustawa nowelizująca wprowadza zmiany definicji pojęć ustawowych, modyfikuje zasady kwalifikowania rachunków jako raportowanych, a także zmienia treść obowiązkowych oświadczeń klienckich.

Audyt zgodności

Konieczność aktualizacji i uzupełnienia procedur CRS jest dobrą okazją do dokonania ich kompleksowego przeglądu pod kątem ewentualnych luk i nieefektywności.

 

Skontaktuj się z nami

Robert Jurkiewicz

Robert Jurkiewicz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 080

Maciej M. Małek

Maciej M. Małek

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 092

Obserwuj nas