Umowa o współdziałanie z Szefem KAS

Szansa na bezpieczeństwo podatkowe oraz konstruktywny dialog z fiskusem

18/10/2019

Ustawa uchwalona przez Senat 18 października br. umożliwi niektórym podatnikom zawieranie umów o współdziałanie z Szefem KAS. 

Być może już od lipca 2020 r. podatnicy, których przychód w poprzednim roku podatkowym przekroczył 50 mln euro będą mogli złożyć wniosek o zawarcie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie.

 

Umowa o współdziałanie z Szefem KAS w praktyce

Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, która wprowadza umowę o współdziałanie, czeka obecnie na podpis Prezydenta. W założeniach umowa o współdziałanie ma służyć zapewnieniu przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania między organem podatkowym a podatnikiem. Przedsiębiorca będący stroną umowy o współdziałanie będzie miał możliwość uzgadniania z Szefem KAS istotnych kwestii związanych z jego rozliczeniami podatkowymi. Takie uzgodnienia mogą dotyczyć m. in. interpretacji przepisów podatkowych, zasad ustalania cen transferowych, braku zasadności stosowania ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego lub wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Umowa o współdziałanie może zapewnić podatnikowi korzyści m. in. w postaci: obniżenia (o połowę) opłat za wniosek o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego oraz wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej a także zmniejszenia (a w niektórych sytuacjach nawet braku) odsetek od zaległości podatkowych. Umowa o współdziałanie może też zabezpieczyć przedsiębiorcę przed dodatkowym zobowiązaniem podatkowym oraz przed kontrolą podatkową. Kontrolę celno-skarbową podatnika będącego stroną umowy o współdziałanie będzie mógł przeprowadzić wyłącznie Szef KAS.

Jak zawrzeć umowę o współdziałanie?

Przedsiębiorca zainteresowany zawarciem umowy o współdziałanie będzie musiał spełnić dodatkowe warunki (np. wprowadzić w firmie ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego).

Zawierając umowę podatnik zobowiąże się do dobrowolnego i prawidłowego wykonywania obowiązków oraz zgłaszania wszystkich zagadnień podatkowych, które mogą budzić kontrowersje.

Zawarcie takiej umowy będzie poprzedzone audytem przeprowadzonym przez Szefa KAS.

Dlaczego już teraz warto rozważyć zawarcie umowy z KAS?

Umowa o współdziałanie może zapewnić podatnikowi pewne korzyści.

  • Po pierwsze, może być ona szansą na zminimalizowanie ryzyka podatkowego w firmie,
  • Po drugie, jej zawarcie może umożliwić przedsiębiorcy podjęcie konstruktywnego, merytorycznego dialogu z organami podatkowymi w relacji opartej na wzajemnym zaufaniu.  

Przygotowanie podatnika do zawarcia umowy o współdziałanie, czyli m. in. przygotowanie do audytu wstępnego, wprowadzenie lub zweryfikowanie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, może wymagać czasu. Warto zatem już teraz zastanowić się nad podjęciem działań w tym kierunku.

 

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Woźniak

Partner

Tel.: +48 519 507 449

Jan Tokarski

Partner

Tel.: +48 502 184 651

Andrzej Zubik

Dyrektor

Tel.: +48 502 184 689

Obserwuj nas