Wyroby akcyzowe - nowe wymogi i obowiązki od stycznia 2019

06/03/19

W ostatnich kilku miesiącach podmioty, które uczestniczą w obrocie lub zużywają wyroby akcyzowe spotkały się z istotnymi zmianami w regulacjach akcyzowych. Ponadto obrót wyrobami akcyzowymi rodzi liczne obowiązki wynikające z innych przepisów.

Jak sprostać wszystkim obowiązkom i nie narazić się na sankcje?

Ustawa akcyzowa i inne zmiany w przepisach

Ostatnie nowelizacje ustawy akcyzowej wprowadzały m.in.:

 • zmiany stawek akcyzowych,
 • digitalizację dokumentów dostawy,
 • zwiększenie nadzoru nad obrotem wyrobami opodatkowanymi stawką 0 zł,
 • uzależnienie obowiązków akcyzowych od aktualnych kodów CN.

Dla podmiotów obracających wyrobami akcyzowymi istotne są również inne przepisy m.in.:

 • regulacje prawa energetycznego,
 • opłata paliwowa,
 • system SENT,
 • zapasy paliw.

Ilość przepisów, ich częste nowelizacje i poziom ich skomplikowania powoduje, że wiele spółek ma problem zarówno z ich bieżącym monitorowaniem jak i ze zidentyfikowaniem, iż dane regulacje mają wpływ na ich działalność. Często dopiero po kontroli organów państwowych oraz po nałożeniu wysokich kar, Spółki uświadamiają sobie, że ciążą na nich określone obowiązki.

View more

Możliwe problemy

Czy poniższe historie są dla Ciebie znajome?

Spółka nabywała towary w celu ich wykorzystania w ramach prowadzonej działalności produkcyjnej. W ramach kontroli okazało się, że przedmiotowe wyroby powinny zostać objęte specjalistycznymi regulacjami, w związku z którymi Spółka powinna spełnić dodatkowe obowiązki formalne. Brak dopełnienia tych obowiązków może po stronie Spółki prowadzić do powstania ryzyka zapłaty wysokich kar finansowych.

Albo

Spółka nabywała olej opałowy będąc przekonaną, że dostawca rozlicza podatek akcyzowy we właściwej wysokości. W ramach kontroli u Spółki okazało się, że akcyza nie została w ogóle uiszczona przez dostawcę. W związku z czym organ podatkowy zobowiązał Spółkę do zapłaty zaległej akcyzy wraz z odsetkami. 

View more

Sankcje dla Spółek i pracowników

Brak świadomości co do obowiązków dotyczących nabywanych/produkowanych/dystrybuowanych produktów bywa dotkliwy, gdyż sankcje za brak wywiązania się z nałożonych obowiązków są znaczne dla:

 • Spółek (do 5 000 000 zł – brak wymaganej koncesji; 2 500 000 zł – brak rejestracji jako podmiot przywożący; do 21 600 00 zł – nie wywiązywanie się z obowiązków podatkowych),
 • Pracowników Spółek (sankcje finansowe, czy nawet pozbawienie wolności).

View more

Jak możemy pomóc?

Opracowaliśmy Weryfikator kodów CN, który po wpisaniu kodu CN wyrobu, określeniu sposobu jego nabycia i jego przeznaczenia pokaże jakie obowiązki w odniesieniu do wyrobu o wpisanym kodzie CN wynikają z ustawy akcyzowej, regulacji energetycznych, regulacji dotyczących zapasów paliw, opłaty paliwowej oraz systemu SENT.

Co ważne, Weryfikator kodów CN będzie na bieżącą aktualizowany o najnowsze zmiany legislacyjne, a ponadto informacje w tym zakresie, w formie alertów prawno-podatkowych będą wysyłane bezpośrednio do użytkowników narzędzia.

Stworzyliśmy również wersję mobilną narzędzia, dzięki czemu każdy pracownik Spółki w każdym miejscu i w dowolnej chwili będzie mógł sprawdzić jakie obowiązki niesie za sobą nabycie/zużycie/produkcja/sprzedaż danego wyrobu.

Przed wdrożeniem naszego rozwiązania możemy zaprezentować jego próbkę, która pozwoli zobaczyć korzyści płynące z jego zaimplementowania. Skontaktuj się z nami. 

View more

Skontaktuj się z nami

Marcin Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner

Tel.: +48 502 184 961

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Starszy Menedżer

Tel.: +48 519 506 434

Marzena Michałeczko

Marzena Michałeczko

Starszy konsultant

Tel.: +48 519 50 4674

Obserwuj nas