Wyrok TSUE – leasing zwrotny nie daje prawa do odliczenia

W dniu 27 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok z którego wynika, że leasing zwrotny powinien być traktowany jak jednolita zwolniona z VAT usługa finansowa, która nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego (sygn. akt C-201/18, Mydibel).

Szczegółowe informacje

Wyrok został wydany na skutek pytania prejudycjalnego zadanego przez sąd belgijski.

Sprawa dotyczy belgijskiej spółki Mydibel, która zawarła transakcje leasingu zwrotnego z dwiema instytucjami finansowymi. Przedmiotem transakcji były nieruchomości należące do spółki. Rozliczenia Mydibel związane z transakcją zostały jednak zakwestionowane przez belgijskie organy podatkowe, które odmówiły jej prawa do odliczenia VAT  naliczonego i nakazały zwrot ponad 1 mln euro.

Istotą sprawy było ustalenie, czy przyznanie prawa dzierżawy i oddanie nieruchomości w leasing należy rozpatrywać oddzielnie, czy też łącznie.

Rozstrzygnięcie TSUE

Jak wynika z treści wyroku, leasing zwrotny (ang. sale and lease back) powinien być traktowany jak jedna usługa finansowa, podlegająca zwolnieniu od VAT.

Jak wskazał Trybunał, w analizowanej sprawie  transakcje sale and lease back,  stanowią transakcje o charakterze czysto finansowym, służące zwiększeniu płynności finansowej spółki, a nieruchomości będące przedmiotem sporu pozostały w jej posiadaniu – spółka  wykorzystywała je w sposób ciągły do celów przeprowadzanych przez nią opodatkowanych transakcji.

Zdaniem Trybunału, na tej podstawie można stwierdzić, że każda z transakcji jest na tyle ściśle ze sobą związana, że w rezultacie stanowią jedną transakcję. Ustanowienie prawa dzierżawy jest bowiem nierozerwalnie związane z leasingiem tych samych nieruchomości.

TSUE podkreślił także, że transakcji tych nie można uznać za dostawę towarów, ponieważ prawa przeniesione w ich wyniku nie uprawniają drugiej strony transakcji do rozporządzania nieruchomościami jak właściciel.

Co to oznacza?

Konsekwencją takiego wyroku jest przede wszystkim brak prawa do odliczenia VAT naliczonego przez obydwie strony umowy leasingu zwrotnego.

Byłaby to rewolucja dla polskich podatników, gdyż  obecnie leasing zwrotny traktuje się jako dwie niezależne transakcje, które podlegają opodatkowaniu VAT -  dostawę towaru i świadczenie usług.

Od powyższych transakcji podatnicy, zgodnie z utrwalonym podejściem organów podatkowych, mogą odliczyć VAT naliczony.

Ministerstwo Finansów na razie analizuje skutki wydanego wyroku, jednak nie wyklucza wydania interpretacji ogólnej dotyczącej leasingu zwrotnego.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Dyrektor

Tel.: +48 502 184 952

Obserwuj nas