Zmiany w sposobie nabycia olejów opałowych do celów grzewczych

Zgodnie z zaprezentowanym przez Ministerstwo Finansów planem zmian w zakresie obrotu olejami opałowymi przedsiębiorstwa nabywające i zużywające oleje opałowe do celów grzewczych obejmą nowe obowiązki raportowe.

Zgodnie z nowymi regulacjami dane przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do jego rejestracji dla celów akcyzy jako zużywający podmiot olejowy w zakresie zakupu olejów opałowych już po 1 czerwca 2019 r.

Oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych będzie składane w formie elektronicznej w systemie SENT przez kupującego takie wyroby. 

Brak spełnienia powyższych warunków może skutkować obowiązkiem po stronie dostawcy sprzedaży olejów opałowych z wyższą stawką akcyzy, która będzie powodować wzrost ceny tego wyrobu oraz możliwością powstania odpowiedzialności finansowej.

Przykładowo w przypadku zakupu lekkiego oleju opałowego w ilości 120 tys. litrów różnica w cenie może wynieść nawet ponad 180 tys. zł.

W przypadku zastosowania obniżonej stawki akcyzy przez sprzedawcę bez zachowania warunków formalnych, istnieje ryzyko nałożenia na nabywcę wysokiej kary finansowej oraz dodatkowo możliwość poniesienia odpowiedzialności karno-skarbowej.

Jak możemy pomóc?

Planowany termin wejścia w życie omawianych regulacji to 1 września 2019 r. Przy czym obowiązek rejestracyjny zostanie wprowadzony już z dniem 1 czerwca 2019 r. W ramach naszego wsparcia oferujemy:

  • Pomoc w rejestracji Państwa przedsiębiorstwa dla celów akcyzy jako zużywający podmiot olejowy
  • Szkolenie z zakresu funkcjonowania nowego systemu oświadczeń w formie elektronicznej. Jest to o tyle ważne, że przedmiotowe oświadczenie będzie uprawniało sprzedawcę do zastosowania obniżonej stawki akcyzy i tym samym sprzedaży wyrobu po niższej cenie. 

 

Skontaktuj się z nami

Tomasz  Kassel

Tomasz Kassel

Partner, Doradztwo prawno-podatkowe

Tel.: +48 502 184 846

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Starszy Menedżer

Tel.: +48 519 506 434

Obserwuj nas