Jak SAP SuccessFactors może wesprzeć firmy w zarządzaniu wynagrodzeniami?

Jak będzie wyglądać rynek pracy w przyszłości? Czy zmieni się sposób w jaki pracujemy? Czy sposób w jaki pracownicy są wynagradzani będzie wciąż istotnym elementem polityki firm?

Na te i wiele innych pytań próbuje odpowiedzieć raport PwC „Rynek pracy przyszłości”. We wspomnianym raporcie możemy znaleźć informację o czterech możliwych scenariuszach rozwoju rynku pracy do 2030 roku. W każdym z możliwych scenariuszy element odpowiedniego wynagrodzenia pracownika ma znaczenie. Co istotne, według raportu całość zmian nie dokona się nagle, lecz stopniowo. Również inna publikacja PwC - „COVID-19: Workforce considerations” porusza zagadnienie zmian wynagrodzeń pracowniczych i ich wpływu na dalszy rozwój firmy.

Jak SAP SuccessFactors może wesprzeć firmy?

Narzędzia pomocne w zarządzaniu całością polityki płac i wynagrodzeń pracownika oferuje SAP SuccessFactors. W szczególności zaś pomocne mogą być następujące dwa moduły: Compensation (ułatwiający zarządzanie częścią stałą wynagrodzenia) oraz Variable Pay (wspierający zarządzanie wynagrodzeniem zmiennym). Wspomniane moduły dostępne są w ramach jednej subskrypcji SAP, stąd mogą być wdrożone wspólnie bądź osobno.

 

SAP SuccessFactors Compensation - wsparcie w zarządzaniu częścią stałą wynagrodzenia

SAP SuccessFactors Compensation wspiera zarządzanie wynagrodzeniem zatrudnionych osób w następujących obszarach:

  • wynagrodzenie stałe pracownika,

  • jednorazowe premie oraz dodatki oparte na nieskomplikowanych obliczeniach,

  • wynagradzanie poprzez akcje lub opcje firmy.

Klienci najczęściej wykorzystują cały moduł do planowania wynagrodzeń pracowniczych w oparciu o wyniki oceny rocznej oraz odpowiednie współczynniki porównawcze (np. compa-ratio, range-penetration). Zmianie zaś najczęściej podlega wynagrodzenie stałe oraz jednorazowe dodatki pracownicze, funkcjonalność dotycząca wynagradzania poprzez akcje i opcje firmy nie jest często wykorzystywana. 

Jak wygląda korzystanie z SAP SuccessFactors Compensation w praktyce? Na początku administrator dokonuje aktualizacji arkusza oraz wczytuje odpowiednie dane do systemu. Następnie wygenerowane zostają odpowiednie formularze i dokonywana jest ocena. Głównymi użytkownikami całości procesu planowania wynagrodzeń są najczęściej bezpośredni przełożeni pracowników. W kolejnym kroku całość danych podlega kalibracji przez osoby z działu HR, a na końcu generowana jest informacja dla pracownika odnośnie wyników planowania.

Pierwszym elementem całości procesu jest najczęściej wykonanie poza systemem odpowiednich prognoz wyników finansowych firmy. Na podstawie docelowych wartości dane wczytywane są do systemu.

SAP SuccessFactors Variable Pay - wsparcie w zarządzaniu wynagrodzeniem zmiennym 

SAP SuccessFactors Variable Pay wspiera zarządzanie wynagrodzeniem zmiennym pracownika związanym z realizacją celów w następujących obszarach:

  • indywidualnych,

  • zespołowych,

  • firmowych.

Częstą praktyką w tym obszarze jest oparcie się na wynikach oceny rocznej pracowników oraz wynikach firmy (cele zespołowe rzadziej stanowią podstawę do wykonania obliczeń). Sam proces może być uruchamiany wielokrotnie w ramach roku (rocznie, kwartalnie, miesięcznie).

Pierwszym elementem całości procesu jest najczęściej wykonanie poza systemem odpowiednich prognoz wyników finansowych firmy. Na podstawie docelowych wartości dane wczytywane są do systemu. Następnie dokonuje się odpowiedniej kalkulacji bonusów - całość wyliczeń, odmiennie od modułu Compensation, może być oparta o skomplikowane obliczenia i elementy. W kolejnym kroku dedykowani administratorzy przeprowadzają korektę wyliczeń. Całość planowania ostatecznie podlega kalibracji między zespołami przez dział Finansów bądź HR. Podobnie jak w przypadku modułu Compensation, wynik działań może być przesłany pracownikom. 

W przypadku każdego z modułów wyniki planowania mogą stanowić źródło danych dla innych modułów (całość w ramach zintegrowanego środowiska SAP SuccessFactors). SAP SuccessFactors Compensation oraz Variable Pay mogą stanowić pierwszy lub kolejny krok w ramach budowania spójnej i ujednoliconej polityki płacowej firmy w przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Paweł Gustaw

Paweł Gustaw

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 688

Kamil Maciejczyk

Kamil Maciejczyk

Starszy konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 566

Obserwuj nas