Optymalizacja promocji FMCG

Wspieramy wiodących producentów FMCG w optymalizacji aktywności promocyjnych i budowie analitycznego podejścia do zarządzania promocjami i ich kontrolingu

Promocje handlowe są jednym z głównych narzędzi do zwiększania sprzedaży i pozycji rynkowej firm FMCG, a jednocześnie budżet handlowy przeznaczony na aktywności promocyjne stanowi znaczną pozycję determinującą wynik operacyjny firmy

Rosnąca presja konkurencyjna, duża liczba realizowanych promocji oraz cele wzrostu sprzedaży stawiane czasem ponad celami marżowymi powodują, że zarządzanie aktywnościami promocyjnymi i maksymalizacja ich wyników staje się coraz ważniejsze. 

Pierwszym krokiem w tym procesie powinno być zrozumienie efektywności poszczególnych aktywności promocyjnych jako podstawa do:

 • identyfikacji optymalnych mechanizmów promocyjnych jak poziom obniżki cen
 • wyboru promowanych produktów
 • wyboru sposobu komunikacji czy ekspozycji
 • zbudowania harmonogramu aktywności promocyjnych.

Rozszerzenie tego podejścia o narzędzia do planowania, analizy promocji oraz procesy kontrolingowe pozwala przesunąć zarządzanie promocjami na wyższy poziom profesjonalizacji oraz istotnie zwiększyć zwrot z inwestycji.

Optymalizacja promocji FMCG


Jak możemy pomóc?

Wykorzystywana przez nas metodyka bazuje na połączeniu kompetencji zarzadzania promocjami, zrozumienia rynku handlu detalicznego, zasad współpracy z sieciami handlowymi oraz metod Big Data. Zapewnia praktyczne narzędzia oraz realną poprawę wyników.

Budowa bazy danych do analizy promocji

 • Zebranie i integracja danych wewnętrznych o promocjach, wynikach sprzedażowych i kosztach
 • Integracja danych zewnętrznych, w tym danych rynkowych i o konkurencji

Analiza efektywności aktywności promocyjnych

 • Modelowanie popytu bazowego i ocena efektu promocyjnego
 • Ocena zwrotu z inwestycji w poszczególne aktywności promocyjne
 • Ocena stopnia realizacji celów dla poszczególnych promocji
 • Identyfikacja najatrakcyjniejszych mechanizmów promocyjnych

Opracowanie narzędzi i procesów

 • Wytyczne dla nowego planu promocji
 • Narzędzia do planowania promocji i symulacji wpływu promocji na sprzedaż i marżę
 • Procesy kontrolingu realizacji promocji
 • Wsparcie w opracowaniu koncepcji zmian w systemach IT umożliwiających usprawnienie analizy promocji

 

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy &, PwC Polska

Tel.: +48 608 333 277

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Agnieszka Ostaszewska

Agnieszka Ostaszewska

Partnerka zarządzająca, Liderka Assurance, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 348

Obserwuj nas