Rozwój i optymalizacja sieci

Sieci detaliczne w Polsce rozwijają się dynamicznie, głównie poprzez rozwój liczby punktów sprzedaży

Wraz z nasycaniem się rynku oraz zmianami podaży nowoczesnej powierzchni handlowej sieci napotykają szereg wyzwań:

 • Atrakcyjne rynki są już wysoko nasycone
 • Nowe sklepy powodują częściową kanibalizację istniejącej sieci
 • Wybór nowych lokalizacji bywa obarczony błędem ze względu na wyzwania w oszacowaniu potencjału sprzedażowego
 • Rozwój centrów handlowych i ulic handlowych powoduje przesunięcia ruchu konsumentów, zmiany atrakcyjności lokalizacji oraz pojawianie się nowych lokalizacji typu „must have”
 • Decyzje dotyczące optymalizacji sieci są utrudnione ze względu na obawę utraty sprzedaży lub wątpliwości czy relokacja sklepu pozwoli faktycznie poprawić wyniki sklepu
 • Różnorodność lokalizacji i niska precyzja oszacowania sprzedaży tworzy wyzwania w procesie negocjacji czynszów

Wykorzystanie zaawansowanych metod analitycznych pozwala zaadresować te wyzwania i uzupełnić doświadczenie biznesowe o narzędzia ilościowe

Rozwój i optymalizacja sieci

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Połączenie kompetencji branżowych w handlu detalicznym oraz kompetencji w wykorzystaniu metod analizy dużych zbiorów danych oraz systemów geoprzestrzennych pozwoliły nam stworzyć unikalną metodologię Retail Expander oraz bazy lokalizacji retailowych PwC Retail Database, które wykorzystujemy do wsparcia sieci detalicznych w ich rozwoju i optymalizacji.

Nasze usługi:

 • Budowa modeli geoprzestrzennych otoczenia popytowo-konkurencyjnego sklepów w oparciu o:

- Bazy lokalizacji sieci detalicznych i sklepów niezależnych

- Bazy centrów handlowych i ich najemców

- Szczegółowe dane socjodemograficzne

 • Identyfikacja czynników determinujących wyniki sklepu, kwantyfikacja ich wpływu – model prognozujący przychody sklepu w zależności od lokalizacji
 • Ocena efektu kanibalizacji
 • Określenie kryteriów wyboru lokalizacji zarówno ulicznych jak i w centrach handlowych
 • Budowa narzędzi do oceny atrakcyjności lokalizacji i identyfikacja tych lokalizacji
 • Budowa strategii ekspansji lub szczegółowego planu ekspansji
 • Budowa planu optymalizacji sieci w celu zwiększenia jej rentowności
 • Budowa narzędzi do analizy scenariuszowej rozwoju sieci i jej otoczenia

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy &, PwC Polska

Tel.: +48 608 333 277

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Agnieszka Ostaszewska

Agnieszka Ostaszewska

Partnerka zarządzająca, Liderka Assurance, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 348

Obserwuj nas