Strategia wejścia na rynek

Firmy FMCG dostosowują dystrybucję do e-commerce, konsolidacji i profesjonalizacji sieci handlowych. Wymaga to innowacyjnych rozwiązań i zmiany modelu sprzedaży

Postaw na wygrywającą strategię

Rozwój handlu dobrami konsumenckimi stawia wyzwania producentom, którzy muszą dostosowywać i udoskonalać strategię dotarcia do konsumentów

Obecnie firmy dostosowują swoją dystrybucję do popularyzacji handlu w Internecie, konsolidacji i profesjonalizacji sieci handlowych czy zróżnicowaniu handlu pomiędzy regionami kraju. Dla wielu firm jest to nowa sytuacja, która wymaga innowacyjnych rozwiązań i znaczącej zmiany dotychczasowego modelu sprzedaży.

Wygrywająca strategia dotarcia do rynku może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej, prowadząc do rosnącego udziału w rynku. Wielu z naszych klientów znacząco poprawiło wyniki sprzedaży poprzez lepszą dostępność swoich produktów i usprawnienie łańcucha pomiędzy produkcją a konsumentami.

Potrzebujesz naszej pomocy?

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomóc w strategii wejścia na rynek?

Usługi świadczone przez nas w zakresie strategii dotarcia do rynku to:

Analiza potencjału rynkowego

 • Kwantyfikacja siły nabywczej i popytu
 • Segmentacja konsumentów i analiza potrzeb

Analiza obecnej strategii dotarcia do rynku

 • Zmapowanie dotarcia do rynku
 • Benchmarking do najlepszych praktyk z bardziej zaawansowanych rynków
 • Ocena warunków komercyjnych partnerów handlowych
 • Identyfikacja elementów łańcucha do optymalizacji

Definicja optymalnej strategii dotarcia do rynku

 • Określenie modelu dotarcia do rynku
 • Opisanie modelu współpracy z dystrybutorami / pośrednikami
 • Określenie optymalnego poziomu obsługi konsumentów

Wsparcie w procesie wdrożenia

 • Określenie planu wdrożenia
 • Nadzorowanie procesu wdrożenia
 • Kwantyfikacja business case

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy &, PwC Polska

Tel.: +48 608 333 277

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Agnieszka Ostaszewska

Agnieszka Ostaszewska

Partnerka zarządzająca, Liderka Assurance, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 348

Obserwuj nas