Studium przypadku

PwC IT Services pro bono dla Fundacji Marka Kamińskiego - Life Plan Academy

 

Nasza rola:

 

PwC IT Services postanowiło zainwestować pro bono swoich pracowników w realizację projektu dla Fundacji Marka Kamińskiego. Projekt to nie tylko wsparcie ważnego celu społecznego, ale także forma rozwoju dla zaangażowanych pracowników.

 

Klient: 

 

Fundacja Marka Kamińskiego - Life Plan Academy

 

Kraj:

 

Polska

 

Kontekst społeczny i biznesowy

Pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfryzację większości branż w Polsce i na świecie. Niestety, organizacje pozarządowe pozostały mocno w tyle tego procesu. Brakowało nie tylko kwalifikacji technologicznych w środowisku organizacji społecznych, ale także pomysłu, w jaki sposób może dokonać się transformacja stacjonarnej pomocy osobom w potrzebie na kanały cyfrowe.

Z drugiej strony zagrożenie pandemiczne wywołało w społeczeństwie falę pomocy - masowo szyto maseczki, organizowano pomoc gastronomiczną służbom medycznym, przekazywano pomoc finansową szpitalom. Także pracownicy PwC podjęli szereg inicjatyw wspierających walkę z COVID-19 i jej skutkami. Zespół PwC IT Services wyszedł z inicjatywą wsparcia pro bono wybranej organizacji społecznej w obszarze rozwiązań cyfrowych.

O fundacji

Fundacja Marka Kamińskiego prowadzi program Life Plan Academy, adresowany do młodzieży, której brakuje wsparcia, motywacji i wiary w siebie, co może skutkować poczuciem wykluczenia, czy przerodzić się w stany depresyjne... Co roku fundacja prowadziła program, głównie w formie obozów motywacyjnych. Z powodu pandemii w 2020 r. dotychczasowa forma realizacji LifePlan Academy stała się niemożliwa Fundacja poszukiwała alternatywnych sposobów pracy z dziećmi, a także możliwości zwiększenia skali działania, odpowiadając tym samym na bieżące potrzeby dzieci i warunki otoczenia.

 

Wyzwanie

PwC IT Services postanowiło zainwestować pro bono swoich pracowników w realizację projektu dla Fundacji Marka Kamińskiego. Projekt to nie tylko wsparcie ważnego celu społecznego, ale także forma rozwoju dla zaangażowanych pracowników.

LifePlan Academy to seria warsztatów dla dzieci i młodzieży, która jest esencją Metody Biegun, wypracowanej przez Marka Kamińskiego i opisanej w książce “Power4Change”. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów dotarcia z programem i pomocy nastolatkom okazała się być aplikacja mobilna, która bazuje na metodzie Mój Biegun, uczącej jak stawiać sobie cele, jak je osiągać i jak czerpać nauki z porażek. Główną grupą docelową ma być młodzież w wieku 14-17 lat z całego świata. Od początku aplikacja ma być darmowa, a w kolejnym etapie również dwujęzyczna (j. polski i j. angielski). 

Aplikacja ma w 5 krokach pomóc dzieciom zdobywać swoje cele, ale również uczyć wyciągać wnioski z porażek, rozwijać w sobie umiejętności miękkie, uwierzyć w siebie. Pokazać, że każdy cel można osiągnąć, ale nie cel a droga jest w tym wszystkim najważniejsza.

"Wyzwaniem dla zespołu PwC było przetłumaczenie wizji Marka Kamińskiego i jego metody edukacyjnej, na specyficzne wymagania techniczne aplikacji, z naciskiem nie tylko na walor edukacyjny, ale również rozrywkowy. Obie strony projektu musiały mocno wyjść ze swoich stref komfortu, to dało nam najlepszą przestrzeń do rozwoju naszych umiejętności.”

Artur Kotow, Microsoft Practice Director PwC IT Services

W krótkim czasie zebrała się grupy chętnych osób, z różnych działów PwC o różnych umiejętnościach w celu zidentyfikowanie potrzeb i określenie wizji aplikacji dla dzieci.

Praca projektowa nie była określona sztywnymi ramami komercyjnego kontraktu (deadliny, budżet), a jedynie czasem wolnym i chęcią zaangażowania członków zespołu. Pracowaliśmy w trybie “best effort” co oznaczało, że zespół mógł się kurczyć i zmieniać w zależności od rozpoczynających się projektów komercyjnych (jednak żaden z członków nie chciał zrezygnować z realizacji swojej części nawet jeśli to oznaczało poświęcanie prywatnego czasu).

Zakres współpracy

W pracach, oprócz dedykowanego project managera, uczestniczyło:

  • 4 analityków biznesowych, którzy definiowali wymagania niefunkcjonalne i funkcjonalne, aspekty utrzymania aplikacji oraz elementy grywalizacyjne

  • 2 UX Designerów tworzących podstawowy produkt naszych prac czyli prototyp w Adobe XD

  • 3 graficzki

  • 2 osoby dodatkowo wspierające warsztaty focusowe i testy użyteczności 

Łączne zaangażowanie wszystkich osób to ponad 1 300 godzin wolontariatu.

Przeprowadziliśmy serię warsztatów mających na celu stworzenie wizji aplikacji i jej najważniejszych funkcjonalności - MVP. Zdefiniowane zostały wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Powstało kilka wersji prototypów aplikacji oraz konfigurator do ćwiczeń i zadań w aplikacji.

Kolejna seria warsztatów fokusowych z młodzieżą oraz 2 serii testów użyteczności z dziećmi weryfikowała nasze założenia i sposób myślenia. Tworzyliśmy ciekawe zabawy dla młodzieży, ale każdy kontakt bezpośredni z młodzieżą kończył się listą usprawnień i zmian jakich musieliśmy dokonać w naszym pomyśle, aby był on bardziej atrakcyjny dla młodego pokolenia.

Finalnie zakres prac pro bono zakończył się kompletną dokumentacją - gotowym wkładem do kodowania aplikacji.

“Nasz zespół miał unikalną szansę na pracę w środowisku gdzie wspólny cel, zaufanie oraz wewnętrzna dyscyplina były motorem napędowym projektu. Mogliśmy eksperymentować z organizacją projektu, planowaniem struktury warsztatów, zdalną pracą, warsztatami focusowymi. Każdy prześcigał się w polepszaniu swoich efektów prac, szukaniu nowych lepszych pomysłów“

Natalia Brzezińska, Project Manager, PwC IT Services

Rezultaty

Przekładając nasz projekt na język komercyjny - przeprowadziliśmy fazę discovery, analizę z prototypowaniem oraz dostarczyliśmy wkład do RFP (czyli specyfikację aplikacji - jej wymagania, gotową strategię grywalizacji, konfigurator ćwiczeń oraz prototyp ze wszystkimi ilustracjami, grafikami i motywami). Nasz “klient” dzięki naszej pracy jest gotowy do znalezienia firmy, która zbuduje aplikację i uruchomi projekt. 

Jednym z najpiękniejszych rezultatów projektu jest relacja jaką nawiązaliśmy z Panem Markiem Kamińskim, możliwość spotkania i spędzenia z nim czasu, poznawania Jego wizji i sposobu myślenia i podejścia do rozwoju osobistego, wiary we własne możliwości i przekraczania swoich granic - jest to niewątpliwie największą nagrodą dla zaangażowanych osób.

Efektem jest także duma każdego członka zespołu, że mógł uczestniczyć w tym projekcie, który ma potencjał zmienić świat dzieci, młodzieży - pomóc tym, którym nikt inny nie pomaga, zadbać o aspekty, o których szkoła nie mówi, nie uczy. Dostępność tej darmowej aplikacji w języku angielskim i jej uniwersalność może pomóc każdemu, kto nie wie co zrobić ze sobą, jak sięgać po swoje marzenia i jak się nie poddawać - idea jest piękna, wszyscy w nią głęboko wierzymy i jesteśmy dumni, żeby jesteśmy jej częścią. 

“Zbudowaliśmy przekonanie wśród naszych pracowników, że najlepszą formą pomocy innym to dzielenie się tym, co jako PwC mamy najcenniejsze, czyli wiedzą i doświadczeniem, a wspieranie organizacji pozarządowych, zwiększenie ich skuteczności i skali działania to wspieranie przez PwC rozwiązywania kluczowych problemów społecznych”

Paulina Koszewska, Manager CSR, PwC

Wpływ społeczny i biznesowy 

Dzięki aplikacji możliwe będzie rozwijanie w dzieciach i młodzieży poczucia własnej wartości, planowanie swoich marzeń, sięganie po nieosiągalne i niepoddawanie się, akceptowanie niepowodzeń i wyciąganie z nich lekcji. Wizja Marka Kamińskiego to dotarcie i pozytywna zmiana dla miliona osób.

Dzięki bardzo bliskiej współpracy ekspertów biznesowych PwC i pracowników organizacji pozarządowej, wpłynęliśmy na wiedzę i doświadczenie samej fundacji w zakresie prowadzenia projektów IT. Dzięki temu w przyszłości będą w stanie realizować nowe kolejne projekty szybciej i sprawniej.

“Bardzo się cieszę, że aplikacja będzie gotowa jesienią i zrobię wszystko, aby wesprzeć to przedsięwzięcie! Wierzę, że ta aplikacja ma sens i pomoże a nawet uratuje niejedno życie ❤️ Ogromnie dziękuję całemu zespołowi PwC – współpraca z Wami to czysta przyjemność i lekcja na przyszłość. 100% profesjonalizmu i zaangażowania. Obecnie kończymy rozmowy z dostawcami – mamy nadzieję, że aplikacja będzie gotowa jesienią”

Marek Kamiński, podróżnik, zdobywca biegunów, założyciel fundacji
Artur Kotow

Artur Kotow

Microsoft Practice Director, PwC IT Services

Natalia Brzezińska

Natalia Brzezińska

Project Manager, PwC IT Services

Paulina Koszewska

Paulina Koszewska

Manager CSR, PwC Polska

Obserwuj nas