Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Automatyzacja raportowania finansowego

Posłuchaj wywiadu o automatyzacji raportowania finansowego z Zuzanną Góral, dyrektor rachunkowości i kontroli wewnętrznej w Orange Polska

Podróż z technologią w Orange Polska

O tym, jak Orange Polska optymalizuje procesy raportowania finansowego z wykorzystaniem chmury i robotów

Już od kilku lat Orange Polska wdraża nowoczesne technologie wspierające procesy raportowania finansowego - z jednej strony odpowiadając na zmiany regulacyjne, które coraz częściej wymagają od firm digitalizacji raportowania, a z drugiej strony - aby realizować wizję: Digital & Human - środowiska pracy, w którym pracownicy finansów przy wykorzystaniu technologii zdobywają nowe kompetencje, optymalizują procesy i tworzą nowe rozwiązania, stając się prawdziwym partnerem dla biznesu.

Jakie wyzwania stanęły przed Zuzanną Góral - dyrektor rachunkowości i kontroli wewnętrznej Orange Polska podczas transformacji procesów raportowania finansowego? Jaką rolę w tym procesie odgrywa CFO? Zapraszamy do obejrzenia wywiadu.

Playback of this video is not currently available

Czy chmura w pełni pokrywa potrzeby automatyzacji raportowania finansowego?

Wdrożenie systemu ERP w chmurze pozwoliło Orange Polska na redukcję rocznych kosztów utrzymania systemu o ok. 60% oraz obniżenie pracochłonności o 25%. 

Orange Polska nie boi się nowych technologii i potrafi dostosować je do swoich potrzeb. Wdrożenie systemu ERP w chmurze pozwoliło na implementację wielu standardowych rozwiązań dla procesów raportowania finansowego. Jednak nie zawsze odpowiadały one w 100% wszystkim lokalnym wymogom regulacyjnym. Stąd potrzeba równoczesnego wdrażania innych współpracujących rozwiązań IT oraz decyzja o budowaniu robotów. Ogromny projekt, angażujący działy finansów, podatków, IT, Business Intelligence i inne, oznaczał podjęcie współpracy w celu wypracowania prostych i optymalnych kosztowo rozwiązań, zapewniających terminowe raportowanie. Wdrażanie technologii oznaczało zmianę kultury organizacyjnej, dało również możliwość rozwoju nowych kompetencji i rozbudowy roli działu finansów - z odtwórczej i skupionej na raportowaniu historii, na skoncentrowanej na byciu partnerem dla biznesu, współtwórcą strategii i liderem zmian.

’’

Nowe technologie są dzisiaj niezbędne dla efektywnej realizacji procesów raportowania. Zmiany regulacyjne zmuszają zespoły finansowe do digitalizacji i upraszczania sposobów pozyskiwania i analizy danych. Samo wdrożenie oprogramowania w firmie nie jest jednak wystarczające. Do pełnego wykorzystania potencjału, jaki niesie za sobą technologia oraz zapewnienia zgodności z regulacjami niezbędne jest odpowiednie przygotowanie właśnie od strony procesów, a także zidentyfikowanie źródeł danych, ocena ich jakości i przydatności do analizy oraz ustawienie odpowiednich kontroli.Tylko takie podejście zapewni efektywność i wartość dodaną dla biznesu.

Katarzyna Podgórna, Partner PwC, transformacja finansów i wdrożenia rozwiązań IT

Zobacz jak firmy zmieniają się pod wodzą nowoczesnych CFO - zainspiruj się pozostałymi historiami
 

Skontaktuj się z nami

Mariusz  Dziurdzia

Mariusz Dziurdzia

Partner, finanse i transformacja biznesu, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 117

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Obserwuj nas